Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Piskač Jan

.
Tajemník
 
Telefon: +420387001333
Mobil: +420777232371
E-mail: piskac@hluboka.cz
Člen: Výběrová komise, Komise pro projednávání přestupků

 

  • je vedoucím městského úřadu,
  • koordinuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců a jejich odměňování
  • přímo řídí oddělení provozní a oddělení životního prostředí
  • vykonává úkoly, kterými jej pověřila rada města, zastupitelstvo města a starosta,
  • řeší námitky podjatosti vznesené proti vedoucím úředníkům,
  • řeší stížnosti na zaměstnance,
  • sestavuje návrh rozpočtu města včetně začlenění rozpočtů jeho příspěvkových organizací a organizačních složek,
  • koordinuje spolupráci městského úřadu, příspěvkových organizací a organizační složky města
  • správa počítačové sítě

Pravomoc tajemníka je podrobně stanovena zákony a organizačním řádem městského úřadu.