Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě webové prezentace Hluboká nad Vltavou (http://obcan.hluboka.cz) byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Forma uveřejněných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Snažíme se vyhovět doporučením stanoveným v best practice (pravidla pro tvorbu přístupného webu). Web je tvořen podle specifikace HTML 5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních.

Pravidlo č. 3

Stránky využívají doplňků Java Script a CSS. I bez těchto doplňků jsou stránky standardně ovladatelné a plně použitelné.

Pravidlo č. 9

Některé informace nabízíme v podobě dokumentů (PDF, DOC, XLS), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě (např. zápisy z rady města). Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze zdarma stáhnout z těchto odkazů:

V případě jakýhkoliv problémů s přístupností obsahu či funkcionality webu kontaktujte prosím správce webu na adrese: piskac@hluboka.cz