Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou

 

Provozovatel:  Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou

Ředitel:  Ing. Jaroslav Rada
Adresa:

Vltavská 287, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Tel./fax.: 387 966 172, 387 966 174
E-mail: jrada.pmh@hluboka.cz

 

                                          

Provozní doba sběrného dvora:

v zimním období (listopad – březen)

pondělí až pátek                    06:00 – 14:30   

sobota                                    08:00 – 12:00       

v letním období (duben – říjen)

pondělí                                   06:00 – 17:00

středa                                     08:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek                06:00 – 14:30

sobota                                    08:00 – 12:00

Polední přestávka v pracovních dnech     10:30 – 11:15

 

Informace k systému sběru Door-to-Door

Od 10.5.2022 zahajuje PMH ve vybrané lokalitě v Zámostí (Smetanova, Dvořákova, Janáčkova, Sukova, Fibichova, Ježkova, Škroupova, Rybova a Nádražní ul.) svoz plastů přímo od domu. Více informací ZDE

Dne 14.10.2021 byl zahájen zkušební sběr vybraného tříděného odpadu, konkrétně plastů, systémem „dům od domu“ (Door to Door). Zkušební provoz se rozbíhá v lokalitě Křesín a blízkém okolí. Všechny dotčené domácnosti dostanou pytle na plasty, samolepky s QR kódem a průvodní dopis, kde naleznou potřebné informace.

Svozy od domu budou probíhat ve čtrnáctidenních cyklech, zatím v úterý. První svoz proběhne v úterý 26. října 2021 a poté každé druhé úterý. Případné změny termínů budou zveřejňovány na stránkách www.hluboka.cz v sekci Občan, Aktuality a v Mobilním rozhlasu. Dotazy a náměty mohou občané posílat na email: sd.pmh@hluboka.cz Průvodní dopis je možné zobrazit ZDE

Plán svozu D2D plastů na rok 2024 je ke stažení ZDE

 

Díky analýze LCA (Life Cycle Assessment), kterou si společnost ASEKOL a.s. nechává pravidelně vypracovat, může přesně vyčíslit úspory elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody, které vznikly na základě recyklace odevzdaného množství vysloužilého elektrozařízení. Certifikát Environmentálního vyúčtování za rok 2022 za město Hluboká nad Vltavou je ke stažení ZDE

 

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021 týkající se systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT je ke stažení ZDE. Dočtete se v něm, jaké množství odpadních baterií bylo odevzdáno v Hluboké nad Vltavou v roce 2021 a také přepočet na množství kovonosných druhotných surovin získaných jejich recyklací.

 

 

V roce 2015 došlo k modernizaci sběrného dvora, na kterou získalo město Hluboká nad Vltavou dotaci z Operačního programu Životní prostředí: 

doba realizace: 05-06/2015

výše dotace z OPŽP: 6 369 118,20 Kč

celkové náklady: 7 906 011,62 Kč

 

Další informace o Podniku místního hospodářství naleznete ZDE

 

    

 

Informace z PMH pro občany města od pana ředitele ing. Jaroslava Rady:

Určitě jste zaznamenali, že jsme pro Vás rozšířili a opravili sběrný dvůr, který mimochodem jezdí obdivovat i z okolních měst a ani velké firmy jako ASA či Rumpold nešetří chválou. Zahájili jsme obměnu zastaralé vysloužilé techniky. Prvním krokem bylo pořízení nové multikáry na svoz bioodpadu a tříděného odpadu. Na svoz odpadu jsme pořídili i dalších devět nových kontejnerů. Na přibývající odpadovou dřevní hmotu jsme se dovybavili výkonným štěpkovačem a dalšími dvěma kontejnery. Rozšířili jsme počty popelnic na tříděný odpad ve sběrných místech po Hluboké a v obcích.  Na svoz domovního odpadu jsme pořídili nový popelářský vůz. Pořídili jsme i drobnou techniku na odvětvování, příkopové rameno na vysekávání strání a zarostlých ploch a další drobnosti, které nelze ani vyjmenovat.

Ale ani vy nezůstáváte pozadu a máme radost, že se nám společně daří třídit odpad a stále více zpracovatelného odpadu končí tam kde má, tedy u firem které umí odpad dále zpracovat a využít k výrobě dalších užitečných věcí, a ne na skládce. K tomu přispívá i výchova budoucí generace- naší mládeže. Byli jsme požádáni paní Dr. Marcelou Radovou z Gymnázia Česká ulice o spolupráci na studentském projektu evropské unie o třídění a dalším využití odpadu, konkrétně PET lahví. Studenti u nás na Podniku městského hospodářství viděli nejen, jak občané mají možnost ukládat PET lahve do speciálních popelnic, jak se PET lahve dotřiďují na svozovém autě, ale i jejich finální dotřídění podle barvy na skládce a ve sběrném dvoře. V dalším kroku jsme je seznámili s procesem lisování hydraulickým lisem do finální podoby balíku, který je posléze předán k přepravě do odborného závodu na recyklaci PET.

V tomto závodě PET lahve následné přetvoří na užitečnou věc. Studenti pak sledovali další osudy slisovaných PET lahví ve výrobním závodu SILON v Plané nad Lužnicí. Tento specializovaný závod dokáže vyrobit z dovezených použitých PET lahví další potřebné věci. Třeba pro automobilový průmysl. Kdo z Vás pomyslí na to, že když usedáte do Vašeho automobilu, šlapete po koberečku, který je vyroben právě z PET lahví, nebo se dotýkáte polstrování interiéru, který byl vyroben ze stejného „odpadu“, usedáte na sedačky potažené tkaninou s podílem recyklovaných složek… No není to nádhera?!  Pokud byste měli zájem shlédnout animovanou „životní pouť “ PET lahve, jak ji vidí studenti gymnázia, můžete ji nalézt na webu. Mimochodem, je to hodně zdařilé dílo!  Prezentaci najdete na adrese:

https://prezi.com/c5wrzsq2njkj/zivot-plastove-lahve-gymceskacz/.

I pro váš dobrý pocit z užitečné činnosti, kterým třídění recyklovatelného odpadu bezesporu je, uvádím graf zpracovaný studenty Gymnázia Česká v Českých Budějovicích, který dokumentuje, že v našem městě jsou lidé, kterým záleží nejen na nás, ale i na přírodě, kterou po nás zanecháme. Je potěšující zjistit, že my „ hlubočáci“ jsme na jednoho občana vytřídili více odpadu než například v sousedním mnohatisícovém krajském městě. A za to díky!

Jak vás podpoříme my?  Již v prvním měsíci roku 2016 jsme rozvezli dalších 15 popelnic na plasty, nově jsme zařadili popelnice na POLYSTYREN (oranžová barva s popisem). Na nejfrekventovanější sběrná místa jsme na zkoušku umístili popelnice na hliníkové obaly a hliníkový odpad (šedá barva s popisem). S nástupem jara jsme začali opět rozvážet kontejnery na sběr větví a zeleně zbytky ze zahrad a rozmístíme i popelnice na drobný zelený bioodpad (hnědá barva s nápisem BIO). Ty přistavíme do míst, kde se dá očekávat výskyt drobného zeleného odpadu. Pokud by ani toto nestačilo, jsme připraveni služby ve sběru tříděného odpadu dále rozšiřovat.

A prosíme, třiďte, má to smysl! Nenechte se odradit těmi, kteří bez rozmyslu a hloupě odhazují do speciálních popelnic vše, co jim přijde pod ruku.

V tuto chvíli je pro vás na Hluboké a spádových obcích připraveno celkem 274 popelnic na tříděný odpad na 50-ti sběrných místech. K dispozici je vám rovněž i zmiňovaný rekonstruovaný Sběrný dvůr.

Ing. Jaroslav Rada, ředitel PMH