Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou

 

Provozovatel:  Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou

Ředitel:  Ing. Jaroslav Rada
Adresa:

Vltavská 287, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Tel./fax.: 387 966 172, 387 966 174
E-mail: jrada.pmh@hluboka.cz

 

Na Silvestra 31.12.2020 bude sběrný dvůr otevřen do 12 hod.

V sobotu dne 2.1.2021 bude sběrný dvůr ve Vltavské ulici uzavřen. Od pondělí 4.1.2021 bude obnoven běžný provoz.

 

Informace platné k 22.10.2020:

Pravidla pro vjezd a ukládání odpadu ve sběrném dvoře v souvislosti s opatřením proti šíření COVID 19

  1. Vjezd vozidla do objektu sběrného dvora je povolen pouze na vyzvání obsluhy
  2. V objektu sběrného dvora nesmí být více než 6 osob
  3. Po vjezdu do sběrného dvora je řidič je povinen zastavit vozidlo na váze u dopravní značky STOP pro ověření údajů.                                           
  4. Občan je povinen se prokázat dokladem totožnosti – občanským průkazem. To neplatí pro osoby pěší. Všechny osoby, které navštíví sběrný dvůr, budou evidovány v provozní knize
  5. Všechny osoby vstupující do sběrného dvora musí mít řádně nasazenou ochranu nosu a úst – roušku apod.
  6.  Návštěvník je povinen se řídit pokyny obsluhy. V případě neuposlechnutí pokynů, nebo nepřípustného či hrubého chování, je obsluha oprávněna občana ze sběrného dvora vykázat.

Otevírací doba sběrného dvora se nemění. Platí režim pro zimní čas, tedy bez prodloužené otevírací doby v pondělí a ve středu.

                                                

Úřední hodiny PMH pro veřejnost

Provozní doba pro osobní vyřízení s pracovníky PMH se pro veřejnost  stanovuje takto: pondělí a středa od 7:00 do 11:00 a od 11:15 do 14:30. Mimo úřední hodiny je veřejnosti vstup do prostoru PHM zakázán.

     

Omezení úřední doby a další mimořádná opatření platí do odvolání.

Ředitel PMH Ing. Jaroslav Rada

22.10.2020

 

Omezený provoz Podniku místního hospodářství a sběrného dvora od 14.10.2020

Na základě vyhlášení nouzového stavu od 14.10.2020 do odvolání platí omezení vstupu veřejnosti do objektů PMH a sběrného dvora.

Vstup do areálu PMH a sběrného dvora je povolen pouze s účinnou a správně nasazenou rouškou či jinou ochranou obličeje.

Vstup do areálu PMH je povolen veřejnosti pouze v pondělí a ve středu od 7.00 do 11.00 a od 13.00 do 14.30 hod. V této době se budou vydávat i parkovací karty. Žádáme občany, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné.  

Vstup do sběrného dvora bude umožněn pouze v omezeném počtu obsluhovaných občanů, po vyzvání obsluhou a po předložení dokladu totožnosti – občanského průkazu. I ve sběrném dvoře platí povinnost mít řádně nasazenou roušku. Při neplnění pokynů je obsluha dvora oprávněna občana ze sběrného dvora vykázat.

 Žádáme občany, aby se nedomáhali přednostního obsloužení ve sběrném dvoře a dbali pokynů obsluhy sběrného dvora.

Úřední hodiny Podniku místního hospodářství pro veřejnost budou upraveny takto:

Pondělí, středa - 7.00 – 11.00, 13.00 – 14.30

Otevírací doba sběrného dvora se nemění. Ke změně otevírací doby sběrného dvora dojde až se změnou letního času, kdy bude sběrný dvůr otevřen od 6.00 hod. do14.30 hod., v sobotu stále 8.00 hod. do 12.00 hod.

Děkujeme za pochopení. PMH

 

Provozní doba sběrného dvora:

v zimním období (listopad – březen)

pondělí až pátek                    06:00 – 14:30   

sobota                                    08:00 – 12:00       

v letním období (duben – říjen)

pondělí                                   06:00 – 17:00

středa                                     08:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek                06:00 – 14:30

sobota                                    08:00 – 12:00

Polední přestávka v pracovních dnech     10:30 – 11:15

 

V roce 2015 došlo k modernizaci sběrného dvora, na kterou získalo město Hluboká nad Vltavou dotaci

z Operačního programu Životní prostředí: 

doba realizace: 05-06/2015

výše dotace z OPŽP: 6 369 118,20 Kč

celkové náklady: 7 906 011,62 Kč

 

Další informace o Podniku místního hospodářství naleznete ZDE

 

    

 

Informace z PMH pro občany města od pana ředitele ing. Jaroslava Rady:

Určitě jste zaznamenali, že jsme pro Vás rozšířili a opravili sběrný dvůr, který mimochodem jezdí obdivovat i z okolních měst a ani velké firmy jako ASA či Rumpold nešetří chválou. Zahájili jsme obměnu zastaralé vysloužilé techniky. Prvním krokem bylo pořízení nové multikáry na svoz bioodpadu a tříděného odpadu. Na svoz odpadu jsme pořídili i dalších devět nových kontejnerů. Na přibývající odpadovou dřevní hmotu jsme se dovybavili výkonným štěpkovačem a dalšími dvěma kontejnery. Rozšířili jsme počty popelnic na tříděný odpad ve sběrných místech po Hluboké a v obcích.  Na svoz domovního odpadu jsme pořídili nový popelářský vůz. Pořídili jsme i drobnou techniku na odvětvování, příkopové rameno na vysekávání strání a zarostlých ploch a další drobnosti, které nelze ani vyjmenovat.

Ale ani vy nezůstáváte pozadu a máme radost, že se nám společně daří třídit odpad a stále více zpracovatelného odpadu končí tam kde má, tedy u firem které umí odpad dále zpracovat a využít k výrobě dalších užitečných věcí, a ne na skládce. K tomu přispívá i výchova budoucí generace- naší mládeže. Byli jsme požádáni paní Dr. Marcelou Radovou z Gymnázia Česká ulice o spolupráci na studentském projektu evropské unie o třídění a dalším využití odpadu, konkrétně PET lahví. Studenti u nás na Podniku městského hospodářství viděli nejen, jak občané mají možnost ukládat PET lahve do speciálních popelnic, jak se PET lahve dotřiďují na svozovém autě, ale i jejich finální dotřídění podle barvy na skládce a ve sběrném dvoře. V dalším kroku jsme je seznámili s procesem lisování hydraulickým lisem do finální podoby balíku, který je posléze předán k přepravě do odborného závodu na recyklaci PET.

V tomto závodě PET lahve následné přetvoří na užitečnou věc. Studenti pak sledovali další osudy slisovaných PET lahví ve výrobním závodu SILON v Plané nad Lužnicí. Tento specializovaný závod dokáže vyrobit z dovezených použitých PET lahví další potřebné věci. Třeba pro automobilový průmysl. Kdo z Vás pomyslí na to, že když usedáte do Vašeho automobilu, šlapete po koberečku, který je vyroben právě z PET lahví, nebo se dotýkáte polstrování interiéru, který byl vyroben ze stejného „odpadu“, usedáte na sedačky potažené tkaninou s podílem recyklovaných složek… No není to nádhera?!  Pokud byste měli zájem shlédnout animovanou „životní pouť “ PET lahve, jak ji vidí studenti gymnázia, můžete ji nalézt na webu. Mimochodem, je to hodně zdařilé dílo!  Prezentaci najdete na adrese:

https://prezi.com/c5wrzsq2njkj/zivot-plastove-lahve-gymceskacz/.

I pro váš dobrý pocit z užitečné činnosti, kterým třídění recyklovatelného odpadu bezesporu je, uvádím graf zpracovaný studenty Gymnázia Česká v Českých Budějovicích, který dokumentuje, že v našem městě jsou lidé, kterým záleží nejen na nás, ale i na přírodě, kterou po nás zanecháme. Je potěšující zjistit, že my „ hlubočáci“ jsme na jednoho občana vytřídili více odpadu než například v sousedním mnohatisícovém krajském městě. A za to díky!

Jak vás podpoříme my?  Již v prvním měsíci roku 2016 jsme rozvezli dalších 15 popelnic na plasty, nově jsme zařadili popelnice na POLYSTYREN (oranžová barva s popisem). Na nejfrekventovanější sběrná místa jsme na zkoušku umístili popelnice na hliníkové obaly a hliníkový odpad (šedá barva s popisem). S nástupem jara jsme začali opět rozvážet kontejnery na sběr větví a zeleně zbytky ze zahrad a rozmístíme i popelnice na drobný zelený bioodpad (hnědá barva s nápisem BIO). Ty přistavíme do míst, kde se dá očekávat výskyt drobného zeleného odpadu. Pokud by ani toto nestačilo, jsme připraveni služby ve sběru tříděného odpadu dále rozšiřovat.

A prosíme, třiďte, má to smysl! Nenechte se odradit těmi, kteří bez rozmyslu a hloupě odhazují do speciálních popelnic vše, co jim přijde pod ruku.

V tuto chvíli je pro vás na Hluboké a spádových obcích připraveno celkem 274 popelnic na tříděný odpad na 50-ti sběrných místech. K dispozici je vám rovněž i zmiňovaný rekonstruovaný Sběrný dvůr.

Ing. Jaroslav Rada, ředitel PMH