Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou

 

Provozovatel:  Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou

Ředitel:  Ing. Jaroslav Rada
Adresa:

Vltavská 287, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Tel./fax.: 387 966 172, 387 966 174
E-mail: jrada.pmh@hluboka.cz

 

                                          

Provozní doba sběrného dvora:

v zimním období (listopad – březen)

pondělí až pátek                    06:00 – 14:30   

sobota                                    08:00 – 12:00       

v letním období (duben – říjen)

pondělí                                   06:00 – 17:00

středa                                     08:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek                06:00 – 14:30

sobota                                    08:00 – 12:00

Polední přestávka v pracovních dnech     10:30 – 11:15

 

Informace k systému sběru Door-to-Door

Dne 14.10.2021 byl zahájen zkušební sběr vybraného tříděného odpadu, konkrétně plastů, systémem „dům od domu“ (Door to Door). Zkušební provoz se rozbíhá v lokalitě Křesín a blízkém okolí. Všechny dotčené domácnosti dostanou pytle na plasty, samolepky s QR kódem a průvodní dopis, kde naleznou potřebné informace.

Svozy od domu budou probíhat ve čtrnáctidenních cyklech, zatím v úterý. První svoz proběhne v úterý 26. října 2021 a poté každé druhé úterý. Případné změny termínů budou zveřejňovány na stránkách www.hluboka.cz v sekci Občan, Aktuality a v Mobilním rozhlasu. Dotazy a náměty mohou občané posílat na email: sd.pmh@hluboka.cz Průvodní dopis je možné zobrazit ZDE

 

 

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021 týkající se systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT je ke stažení ZDE. Dočtete se v něm, jaké množství odpadních baterií bylo odevzdáno v Hluboké nad Vltavou v roce 2021 a také přepočet na množství kovonosných druhotných surovin získaných jejich recyklací.

 

V roce 2015 došlo k modernizaci sběrného dvora, na kterou získalo město Hluboká nad Vltavou dotaci z Operačního programu Životní prostředí: 

doba realizace: 05-06/2015

výše dotace z OPŽP: 6 369 118,20 Kč

celkové náklady: 7 906 011,62 Kč

 

Další informace o Podniku místního hospodářství naleznete ZDE

 

    

 

Informace z PMH pro občany města od pana ředitele ing. Jaroslava Rady:

Určitě jste zaznamenali, že jsme pro Vás rozšířili a opravili sběrný dvůr, který mimochodem jezdí obdivovat i z okolních měst a ani velké firmy jako ASA či Rumpold nešetří chválou. Zahájili jsme obměnu zastaralé vysloužilé techniky. Prvním krokem bylo pořízení nové multikáry na svoz bioodpadu a tříděného odpadu. Na svoz odpadu jsme pořídili i dalších devět nových kontejnerů. Na přibývající odpadovou dřevní hmotu jsme se dovybavili výkonným štěpkovačem a dalšími dvěma kontejnery. Rozšířili jsme počty popelnic na tříděný odpad ve sběrných místech po Hluboké a v obcích.  Na svoz domovního odpadu jsme pořídili nový popelářský vůz. Pořídili jsme i drobnou techniku na odvětvování, příkopové rameno na vysekávání strání a zarostlých ploch a další drobnosti, které nelze ani vyjmenovat.

Ale ani vy nezůstáváte pozadu a máme radost, že se nám společně daří třídit odpad a stále více zpracovatelného odpadu končí tam kde má, tedy u firem které umí odpad dále zpracovat a využít k výrobě dalších užitečných věcí, a ne na skládce. K tomu přispívá i výchova budoucí generace- naší mládeže. Byli jsme požádáni paní Dr. Marcelou Radovou z Gymnázia Česká ulice o spolupráci na studentském projektu evropské unie o třídění a dalším využití odpadu, konkrétně PET lahví. Studenti u nás na Podniku městského hospodářství viděli nejen, jak občané mají možnost ukládat PET lahve do speciálních popelnic, jak se PET lahve dotřiďují na svozovém autě, ale i jejich finální dotřídění podle barvy na skládce a ve sběrném dvoře. V dalším kroku jsme je seznámili s procesem lisování hydraulickým lisem do finální podoby balíku, který je posléze předán k přepravě do odborného závodu na recyklaci PET.

V tomto závodě PET lahve následné přetvoří na užitečnou věc. Studenti pak sledovali další osudy slisovaných PET lahví ve výrobním závodu SILON v Plané nad Lužnicí. Tento specializovaný závod dokáže vyrobit z dovezených použitých PET lahví další potřebné věci. Třeba pro automobilový průmysl. Kdo z Vás pomyslí na to, že když usedáte do Vašeho automobilu, šlapete po koberečku, který je vyroben právě z PET lahví, nebo se dotýkáte polstrování interiéru, který byl vyroben ze stejného „odpadu“, usedáte na sedačky potažené tkaninou s podílem recyklovaných složek… No není to nádhera?!  Pokud byste měli zájem shlédnout animovanou „životní pouť “ PET lahve, jak ji vidí studenti gymnázia, můžete ji nalézt na webu. Mimochodem, je to hodně zdařilé dílo!  Prezentaci najdete na adrese:

https://prezi.com/c5wrzsq2njkj/zivot-plastove-lahve-gymceskacz/.

I pro váš dobrý pocit z užitečné činnosti, kterým třídění recyklovatelného odpadu bezesporu je, uvádím graf zpracovaný studenty Gymnázia Česká v Českých Budějovicích, který dokumentuje, že v našem městě jsou lidé, kterým záleží nejen na nás, ale i na přírodě, kterou po nás zanecháme. Je potěšující zjistit, že my „ hlubočáci“ jsme na jednoho občana vytřídili více odpadu než například v sousedním mnohatisícovém krajském městě. A za to díky!

Jak vás podpoříme my?  Již v prvním měsíci roku 2016 jsme rozvezli dalších 15 popelnic na plasty, nově jsme zařadili popelnice na POLYSTYREN (oranžová barva s popisem). Na nejfrekventovanější sběrná místa jsme na zkoušku umístili popelnice na hliníkové obaly a hliníkový odpad (šedá barva s popisem). S nástupem jara jsme začali opět rozvážet kontejnery na sběr větví a zeleně zbytky ze zahrad a rozmístíme i popelnice na drobný zelený bioodpad (hnědá barva s nápisem BIO). Ty přistavíme do míst, kde se dá očekávat výskyt drobného zeleného odpadu. Pokud by ani toto nestačilo, jsme připraveni služby ve sběru tříděného odpadu dále rozšiřovat.

A prosíme, třiďte, má to smysl! Nenechte se odradit těmi, kteří bez rozmyslu a hloupě odhazují do speciálních popelnic vše, co jim přijde pod ruku.

V tuto chvíli je pro vás na Hluboké a spádových obcích připraveno celkem 274 popelnic na tříděný odpad na 50-ti sběrných místech. K dispozici je vám rovněž i zmiňovaný rekonstruovaný Sběrný dvůr.

Ing. Jaroslav Rada, ředitel PMH