Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Podnik místního hospodářství

Ředitel:  Ing. Jaroslav Rada
Adresa:

Vltavská 287, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Tel./fax.: 387 966 172, 387 966 174
E-mail: jrada.pmh@hluboka.cz

 

Otevřeno pro veřejnost:

pondělí až pátek 6:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanoven:

Institut kybernetické bezpečnosti, z.ú., Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou (IČ: 06417523), e-mail: info@inkybe.cz, http://www.inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

Funkci pověřence budou konkrétně vykonávat tyto dvě osoby (z důvodu zastupitelnosti):

Ing. Bc. Jaroslav Berit, MBA, tel. 777 902 666, e-mail: dpo@inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

Ing. Bc. Petr Votruba, MBA, tel. 777 898 985, e-mail: dpo@inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

 

 

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Hluboká nad Vltavou. Podnik místního hospodářství je Smlouvou o výkonu správy nemovitého majetku města Hluboká nad Vltavou a o zajištění dalších činností ve smlouvě uvedených pověřen k provádění těchto činností:

  • Správa domů v majetku města
  • Správa a údržba komunikací a chodníků
  • Správa a údržba městské zeleně
  • Správa a údržba veřejného osvětlení
  • Správa a údržba skládek a odpadové hospodářství
  • Dodávka pitné vody v obci Kostelec
  • Správa a údržba hřbitovů v Hluboké nad Vltavou, Kostelci a Purkarci
  • Ostatní služby ( prodej PB, parkovací plochy ve městě, správa domů v majetku jiných subjektů, zajištění provozu veřejných WC, atd.)

Podnik místního hospodářství dále provádí tyto činnosti:

Svoz komunálního odpadu v cca třiceti okolních obcích m.j. Zliv, Olešník, Hosín, Dívčice, Němčice, Čakov atd. specielním vozidlem Renault Midlum a tento odpad je ukládán na izol. skládku k tomuto účelu určenou v obci Munice. Rovněž tak je v několika obcích regionu zajišťován svoz tříděného odpadu, který je po separaci předáván k dalšímu zpracování příslušným následným odběratelům. PMH Hluboká nad Vltavou poskytuje na objednávku i kontejnery na svoz a uložení velkoobjemového odpadu, který se na skládce v Municích rovněž dotřiďuje a jednotlivé komodity, jako je papír, železo, PET láhve, dřevo a nebezpečné odpady jsou separovány a předávány k dalšímu zpracování nebo likvidaci odborným firmám.

PMH Hluboká nad Vltavou spravuje i Sběrný dvůr, který slouží občanům města k uložení veškerých vyjmenovaných odpadů, tedy i nebezpečných.

V oblasti dopravy nabízíme k užití velkokapacitní kontejnery o objemu 5m3 a tonáži do 8 t, nákl. automobil Avie A30, multikáry Magma a Variant. Provádíme též výškové práce vysokozdvižnou plošinou MP-13, která může být použita k elektroinstalačním pracím, prořezávce a kácení menších stromů, čistění oken atd. Zajišťujeme rovněž zemní práce, nakládání a hrnutí zeminy strojem UNC 061.

Náš podnik zajišťuje prostřednictvím své montážní čety i drobné opravy a práce elektroinstalační, vodoinstalační a topenářské. Celkový počet pracovníků Podniku místního hospodářství Hluboká nad Vltavou se i s brigádníky pohybuje průměrně kolem třiceti a odvíjí se od potřeby v jednotlivých obdobích.

Další informace o sběrném dvoře a PMH naleznete ZDE

 

Provozní doba sběrného dvora:

 

v zimním období (listopad – březen)

pondělí až pátek                    06:00 – 14:30   

sobota                                    08:00 – 12:00       

v letním období (duben – říjen)

pondělí                                   06:00 – 17:00

středa                                     08:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek                06:00 – 14:30

sobota                                    08:00 – 12:00

Polední přestávka v pracovních dnech     10:30 – 11:15

 

Parkovací karty

9.9.2016: V návaznosti na rozhodnutí rady města o výměně parkovacích karet, které umožňují bezplatné parkování ve vybraných částech města, zahájil PMH vydávání nových parkovacích karet pro občany Hluboké nad Vltavou. Nové karty jsou vydávány v souladu se schválenými podmínkami radou města. Parkovací karty si občané mohou vyzvedávat na Podniku místního hospodářství denně od 6.00 do 11.00 a od 13.00 do 14.30 hod.  Výpis podmínek, za kterých je možné parkovací kartu vydat, je uveden ZDE. Vzor nové parkovací karty je ZDE.

K vydání nové karty potřebujete: platný OP a  technický průkaz vozidla, které je vedeno na stejnou osobu jako OP. (Stačí  i OTP- tedy „malý technický průkaz “.) Starou kartu k vystavení nové nepotřebujete.

Požádat o vystavení karty můžete v případě rodinného příslušníka v zastoupení, ale podmínka je, že musíte přinést požadované doklady žadatele, tedy manžela, manželky, dítěte nebo rodičů.  Výjimečně lze doložit oboustranné kopie dokladů- tedy OP majitele vozidla a OTP vozidla. Každopádně doporučujeme před návštěvou PMH si přečíst informace včetně specifických podmínek pro vydávání karet pro auta v osobním užívání a vozy podnikajících osob.

26.9.2016: Rada města svým rozhodnutím doplnila a rozšířila Podmínky pro vydávání parkovacích karet.  Dodatek č. 1 k Podmínkám je uveden ZDE

28.11.2016: Rada města svým rozhodnutím doplnila a rozšířila Podmínky pro vydávání parkovacích karet.  Dodatek č. 2  k Podmínkám je uveden ZDE

 

ROZMÍSTĚNÍ POPELNIC NA BIOODPAD

  počet
 Křesínská/ Kaštanová  1
 Kaštanová (slepá ul.) 1
 Nová ulice/ Haškova  2
 Nová  ulice/ Svatopluka Čecha 1
 Sadová u trafostanice EON 1
 Smetanova  ul.  2
 Smetanova ul. u Mrskošů 1
 Jiráskova Ulice u Flopu 1
 Žižkova ulice stávající sběrný bod 1
 Ruská ulice u školky 1
 Pod Hrází 1
 Mánesova u Dušáků 1
 Mánesova u rozvaděče 1
 K. Čapka u autoservisu 2

 

Plán odpadového hospodářství města Hluboká nad Vltavou na období 2017-2021 je ke stažení ZDE