Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

 

Geoportál               

Geoportál je informační systém, který slouží pro zobrazení, evidenci a editaci mapových podkladů, jako jsou územní a regulační plány, inženýrské sítě, jednotlivé pasporty či body zájmu.

Pomocí portálu lze snadno přistoupit k údajům z katastru nemovitostí (informacím o budovách, pozemcích a jejich vlastnících), a to výběrem či filtrováním dle LV, RČ, IČO, nebo kliknutím do mapy. Umožňuje náhledy na kompletní výpisy listů vlastnictví včetně jejich tisku.

 

Vstup do systému:        

https://hluboka.obce.gepro.cz