Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Odbor právní a vnitřních věcí

Vedoucí

 Mgr. Daniel Berit

+420 387 001 327

 +420 777 889 366

berit@hluboka.cz

Evidence obyvatel

 Bc. Michaela Prchalová

+420 387 001 324

 +420 608 654 375 

prchalova@hluboka.cz

Matrika

 Zdeňka Dusilová

+420 387 001 324

 +420 608 654 375

dusilova@hluboka.cz

         

 

Odbor zajišťuje zejména:

 • výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech činnosti územního samosprávného celku včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech,
 • právní vztahy související s činností města a městského úřadu
 • zabezpečuje právní pomoc zastupitelstvu města,radě města,zaměstnancům městského úřadu a organizacím řízených městem,
 • dispozice s majetkem (koupě, prodeje a pronájmy, věcná břemena atd)
 • vklady geometrických plánů, kolaudačních rozhodnutí, demoličních rozhodnutí u staveb města do Katastru nemovitostí ČR
 • legislativní činnost a zpracovávání návrhů právních předpisů obce (vyhlášky ad.)
 • přestupkovou agendu pro územní obvod města Hluboká nad Vltavou a na základě dohod i pro správní obvody obcí Olešník a Dříteň,
 • komplexní výkon matriční agendy pro správní obvod matričního úřadu Hluboká nad Vltavou
 • vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin
 • evidenci ztrát a nálezů
 • agendy na úseku evidence obyvatel
 • agendu shromažďování občanů
 • vedení volebních seznamů, sčítání obyvatel