Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Přehled zrealizovaných projektů města Hluboká nad Vltavou za finanční podpory z dotačních či nadačních programů:

 

Integrovaný regionální operační program

 

Projekty podpořené z ROP NUTS II Jihozápad

 

Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí

 

Projekty podpořené z Národního programu Životní prostředí

 

Projekty podpořené z Ministerstva zemědělství České republiky

 

Projekty podpořené z Ministerstva pro místní rozvoj

 

Projekty podpořené z Ministerstva kultury

 

Projekt podpořený z Fondu solidarity Evropské unie na škody způsobené povodněmi v roce 2013

 

Projekty podpořené ze Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Projekty podpořené z Programu rozvoje venkova

 

Projekty podpořené z programu LEADER

 

Projekty podpořené z Jaderné elektrárny Temelín ze skupiny ČEZ, a.s.

 

Projekty podpořené z Nadace ČEZ

 

Projekty podpořené z Jihočeského kraje

 

Projekty podpořené z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR

         

 

 

Motivační program společnosti ELEKTROWIN a.s.

 

Město Hluboká nad Vltavou je partnerem projektu "Vzděláváním blíže jihočeské krajině". "Vzdělávání blíže Jihočeské krajině" je certifikované vzdělávání péče o zeleň a krajinu, které je součástí greenkeeperského vzdělávání potřebné pro tuto profesi. Kurz je dostupný on-line na: www.czgreen.com/moodle. Leták ke stažení ZDE

 

                                                                             

 

Strategie rozvoje města Hluboká nad Vltavou - ke stažení ZDE

Strategie rozvoje města Hluboká nad Vltavou - seznam plánovaných projektů - aktualizace 2014 - ke stažení ZDE