Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Přehled projektů města Hluboká nad Vltavou podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu:

 

Stavební úpravy chodníku v ulicích Nad Parkovištěm a Zborovská v Hluboké nad Vltavou - jižní část

    

Město Hluboká nad Vltavou zveřejňuje záměr zrealizovat projekt "Stavební úpravy chodníku v ulicích Nad Parkovištěm a Zborovská v Hluboké nad Vltavou - jižní část". Tento projekt bude předložen do 51. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím 33. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice. Předmětem projektu je rozšíření chodníku v ulici Nad Parkovištěm u hlavního parkoviště a navazující části chodníku v jižní části ulice Zborovská. Stavební úpravou chodníku dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců. Smyslem je zajištění plynulosti a bezpečnosti vedení všech forem dopravy ve městě. Výstupem bude kvalitní a bezpečná komunikace pro pěší.

Předpokládaná doba realizace: 06-09/2020

Předpokládané celkové způsobilé výdaje: 2 681 648 Kč

Předpokládaná výše podpory z IROP: 2 413 483 Kč

 

Úprava stávajícího chodníku Tyršova ulice - Hluboká nad Vltavou

    

Město Hluboká nad Vltavou zveřejňuje záměr zrealizovat projekt "Úprava stávajícího chodníku Tyršova ulice, Hluboká nad Vltavou". Tento projekt bude předložen do 51. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím 33. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice. Předmětem projektu jsou stavební úpravy chodníku podél Židovského (Podhradského) rybníka podél silnice II/146. Stavební úpravou chodníku dojde k odstranění bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a zvýšení bezpečnosti chodců. Smyslem je zajištění plynulosti a bezpečnosti vedení všech forem dopravy ve městě. Výstupem bude kvalitní a bezpečná komunikace pro pěší.

Předpokládaná doba realizace: 07-09/2020

Předpokládané celkové způsobilé výdaje: 3 200 704 Kč

Předpokládaná výše podpory z IROP: 2 880 633 Kč

 

Chodníky v křižovatce Poněšická - Dobřejovická, Hluboká nad Vltavou

registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010857