Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Přehled projektů města Hluboká nad Vltavou podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu:

Stavební úpravy chodníku v ulici Zborovská v Hluboké nad Vltavou - severní část

    

Město Hluboká nad Vltavou zveřejňuje záměr zrealizovat projekt "Stavební úpravy chodníku v ulici Zborovská v Hluboké nad Vltavou - severní část". Tento projekt byl předložen do 53. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím 6. výzvy Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko. Předmětem projektu je rozšíření chodníku v severní části ulice Zborovská. Rozšířením chodníku dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců. Smyslem je zajištění plynulosti a bezpečnosti vedení všech forem dopravy ve městě. Výstupem bude kvalitní a bezpečná komunikace pro pěší.

Předpokládaná doba realizace: 03-06/2021

Předpokládané celkové způsobilé výdaje:  2 000 000 Kč

Předpokládaná výše podpory z IROP:  1 900 00 Kč

 

Výstavba nového chodníku u mostu ev. č. 146-003 v Hluboké nad Vltavou

    

Město Hluboká nad Vltavou zveřejňuje záměr zrealizovat projekt "Výstavba nového chodníku u mostu ev.č. 146-003 v Hluboké nad Vltavou". Tento projekt byl předložen do 53. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím 6. výzvy Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko. Předmětem projektu je vybudování chodníku u mostu ev.č. 146-003 přes Luční potok v místní části Zámostí. Vybudováním chodníku dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců. Smyslem je zajištění plynulosti a bezpečnosti vedení všech forem dopravy ve městě. Výstupem bude kvalitní a bezpečná komunikace pro pěší.

Doba realizace: 08-09/2020

Předpokládané celkové způsobilé výdaje:  903 108,18 Kč

Předpokládaná výše podpory z IROP:  857 952,77 Kč

 

Stavební úpravy chodníku v ulicích Nad Parkovištěm a Zborovská v Hluboké nad Vltavou - jižní část

    

Město Hluboká nad Vltavou zrealizovalo projekt "Stavební úpravy chodníku v ulicích Nad Parkovištěm a Zborovská v Hluboké nad Vltavou - jižní část". Tento projekt byl předložen do 51. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím 33. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice. Předmětem projektu bylo rozšíření chodníku v ulici Nad Parkovištěm u hlavního parkoviště a navazující části chodníku v jižní části ulice Zborovská.

Doba realizace: 06-09/2020

Předpokládané celkové způsobilé výdaje: 2 681 648 Kč

Předpokládaná výše podpory z IROP: 2 413 483 Kč

 

Úprava stávajícího chodníku Tyršova ulice - Hluboká nad Vltavou

    

Město Hluboká nad Vltavou zrealizovalo "Úprava stávajícího chodníku Tyršova ulice, Hluboká nad Vltavou". Tento projekt byl předložen do 51. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím 33. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice. Předmětem projektu byly stavební úpravy chodníku podél Židovského (Podhradského) rybníka podél silnice II/146. Stavební úpravou chodníku došlo k odstranění bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a zvýšení bezpečnosti chodců.

Doba realizace: 08-09/2020

Předpokládané celkové způsobilé výdaje: 3 065 723,57 Kč

Předpokládaná výše podpory z IROP: 2 759 151,21 Kč

 

Chodníky v křižovatce Poněšická - Dobřejovická, Hluboká nad Vltavou

registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010857