Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

 

Cyklostezka u silnice II/146 podél golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou

        

Město Hluboká nad Vltavou zveřejňuje záměr zrealizovat projekt "Cyklostezka u silnice II/146 podél golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou". Tento projekt je připravován do 51. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - Udržitelná doprava - udržitelné projekty IPRÚ. Předmětem projektu je výstavba cyklostezky podél frekventované silnice II/146 u golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou. Výstavbou cyklostezky budou zlepšeny podmínky pro alternativní způsob dopravy, bude zlepšena průjezdnost městem Hluboká nad Vltavou pro cyklisty. Smyslem je zajištění plynulosti a bezpečnosti vedení všech forem dopravy ve městě. Výstupem bude kvalitní a bezpečná infrastruktura pro cyklisty, která umožní občanům Hluboké nad Vltavou dopravu do zaměstnání, škol a  za službami v Českých Budějovicích.

Předpokládaná doba realizace: rok 2019

Předpokládané celkové způsobilé výdaje: 5 848 063,38 Kč

Předpokládaná výše podpory z IROP: 5 263 257,04 Kč