Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Přehled projektů města Hluboká nad Vltavou podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu:

 

Vznik nového odloučeného pracoviště - mateřská škola "U parku" v Hluboké nad Vltavou

    

Obsahem projektu byla rekonstrukce nevyužívané budovy za účelem zřízení nového odloučeného pracoviště mateřské školy.

Doba realizace: 05-07/2021

Celkové stavební výdaje: 9 883 439,01 Kč

Výše podpory z IROP: 3 896 484,60 Kč

 

Výstavba nového chodníku u mostu ev. č. 146-003 v Hluboké nad Vltavou

      

Město Hluboká nad Vltavou zrealizovalo projekt "Výstavba nového chodníku u mostu ev.č. 146-003 v Hluboké nad Vltavou". Tento projekt byl předložen do 53. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím 6. výzvy Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko. Předmětem projektu bylo vybudování chodníku u mostu ev.č. 146-003 přes Luční potok v místní části Zámostí. Vybudováním chodníku došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců. Výstupem je kvalitní a bezpečná komunikace pro pěší.

Doba realizace: 08-09/2020

Celkové způsobilé výdaje:  903 108,18 Kč

Výše podpory z IROP:  857 952,77 Kč

 

Stavební úpravy chodníku v ulicích Nad Parkovištěm a Zborovská v Hluboké nad Vltavou - jižní část

    

Město Hluboká nad Vltavou zrealizovalo projekt "Stavební úpravy chodníku v ulicích Nad Parkovištěm a Zborovská v Hluboké nad Vltavou - jižní část". Tento projekt byl předložen do 51. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím 33. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice. Předmětem projektu bylo rozšíření chodníku v ulici Nad Parkovištěm u hlavního parkoviště a navazující části chodníku v jižní části ulice Zborovská.

Doba realizace: 06-09/2020

Celkové způsobilé výdaje: 2 681 648 Kč

Výše podpory z IROP: 2 413 483 Kč

 

Úprava stávajícího chodníku Tyršova ulice - Hluboká nad Vltavou

    

Město Hluboká nad Vltavou zrealizovalo "Úprava stávajícího chodníku Tyršova ulice, Hluboká nad Vltavou". Tento projekt byl předložen do 51. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím 33. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice. Předmětem projektu byly stavební úpravy chodníku podél Židovského (Podhradského) rybníka podél silnice II/146. Stavební úpravou chodníku došlo k odstranění bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a zvýšení bezpečnosti chodců.

Doba realizace: 08-09/2020

Celkové způsobilé výdaje: 3 065 723,57 Kč

Výše podpory z IROP: 2 759 151,21 Kč

 

Chodníky v křižovatce Poněšická - Dobřejovická, Hluboká nad Vltavou

registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010857