Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

 

PŘÍVOZ PURKAREC

 

Přívoz je v provozu od května do října (v závislosti na počasí).

Provozní doba:

červen – srpen: každý den od 10 do 18 hodin (mimo tyto časy pouze po domluvě)

květen, září, říjen: víkendy a státní svátky od 10 do 18 hod (ve všední dny pouze po předchozí domluvě)

 

Odjezdové časy jsou po domluvě, dle zájmu cestujících. Rezervace pro jednotlivce je možno provést kdykoliv v rámci provozní doby přívozu na telefonním čísle +420 602 834 708.

Skupinové objednávky je potřeba uskutečnit 1 den předem. Dřívější či pozdější časy na objednávku den předem či po domluvě. Nejdéle však do setmění.

 

Ceny převozného jsou smluvní:

děti na 12 let, dospělí - 50 Kč

děti od 3 let do 12 let - 30 Kč

děti do 3 let – zdarma

kola, kočárky, psi a jiné – 30 Kč

elektrokolo - 50 Kč

 

Jako jízdní doklad bude uznána Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus.

Plavba osob do 15 let bez dozoru dospělé osoby je zakázána.

 

Přívoz vyplouvá/připlouvá pouze k nástupním molům, která jsou umístěna:

  • Purkarec – levý břeh Vltavy – pod objektem penzionu U Anděla Purkarec - stálé kotviště, ze kterého přívoz vyplouvá

    (případně veřejné přístaviště Purkarec za ideálních plavebních podmínek)

  • pravý břeh Vltavy – malé molo vedle tábořiště, ze kterého vede cesta do Kostelce. Zájemci z kostelecké strany vyčkají v době smluveného převozu viditelně u nástupního mola.

 

Maximální počet osob na plavidle nesmí překročit maximální povolené obsazení plavidla dle lodního osvědčení. Kapacita přívozu: převozník + max. 12 osob, či 5 osob + 5 kol, max. nosnost lodě je 900 kg. Počet osob a kol určuje převozník dle svého uvážení.

Přívoznická loď přepravuje pouze pěší a cyklisty, kteří si své vybavení nakládají sami.

Loď není bezbariérová.

Přeprava zvířat je možná jen po dodržení bezpečnostních opatření a po domluvě s převozníkem. V případě, že se sejde více zájemců se zvířaty, může být požadován náhubek.

Provoz či čas vyplutí může být zrušen pokud: převozník uzná podmínky plavby za nevhodné či nebezpečné, např. zvýšený průtok, silný vítr, nepříznivé meteorologické podmínky apod.