Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Farnost Hluboká nad Vltavou

Tyršova 5
Hluboká nad Vltavou
373 41

farář: TOMAS VAN ZAVREL
tel. 731 625 990
tvanzavrel@signaly.cz
(pevná linka byla zrušena)

nedělní mše od 11. 9. 2016:
7.30 - kostel v Purkarci
9.00 - kostel Hluboká nad Vltavou
10.30 - kostel na Hosíně