Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

 

Formuláře - Odbor ekonomický a správy majetku

Ohlášení hazardní hry - ke stažení ZDE

Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru - ke stažení ZDE

Oznámení užívání veřejného prostranství - ke stažení ZDE

Ohlášení plátce/poplatníka místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity - ke stažení ZDE

Vyúčtování odvodu místního poplatku za reakreační pobyt - ke stažení ZDE

Vyúčtování odvodu místního poplatku z ubytovací kapacity - ke stažení ZDE

Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného - ke stažení ZDE

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - ke stažení ZDE

Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ke stažení ZDE

Žádost o byt - ke stažení ZDE

Ohlášení ohňostroje - ke stažení ZDE

Žádost o souhlas s uložením urny a s úpravami hrobového místa - ke stažení ZDE

 

Poskytování dotací z rozpočtu města

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hluboká nad Vltavou - ke stažení ZDE

Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace - ke stažení ZDE

 

Umísťování reklamních a jiných zařízení (patří k Obecně závazné vyhlášce č.3/98)

 

Žádost o souhlas s umístěním reklamního zařízení (informační směrovky) na sloupu MIOS (Městský informační a orientační systém) - ke stažení ZDE

Seznam stojin MIOS - ke stažení ZDE

Mapa stojin MIOS - ke stažení ZDE

Žádost o souhlas s umístěním reklamního, informačního a propagačního zařízení - ke stažení ZDE

 

Formuláře stavebního úřadu

formuláře platné k 14.3.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - ke stažení ZDE

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - ke stažení ZDE

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - ke stažení ZDE

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku - ke stažení ZDE

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - ke stažení ZDE

Žádost o vydání společného povolení - ke stažení ZDE

Ohlášení stavby - ke stažení ZDE

Žádost o stavební povolení - ke stažení ZDE

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - ke stažení ZDE

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - ke stažení ZDE

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - ke stažení ZDE

Oznámení změny v užívání stavby - ke stažení ZDE

Ohlášení odstranění - ke stažení ZDE

Oznámení záměru - ke stažení ZDE

Společné oznámení záměru - ke stažení ZDE