Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Formuláře - Odbor ekonomický a správy majetku

Ohlášení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu - ke stažení ZDE

Vyúčtování místního poplatku z pobytu - ke stažení ZDE

Ohlášení hazardní hry - ke stažení ZDE

Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru - ke stažení ZDE

Ohlášení užívání veřejného prostranství - ke stažení ZDE

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - ke stažení ZDE

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - ke stažení ZDE

Žádost o byt - ke stažení ZDE

Ohlášení ohňostroje - ke stažení ZDE

Žádost o souhlas s uložením urny a s úpravami hrobového místa - ke stažení ZDE

Žádost o zapůjčení prodejního stánku - ke stažení ZDE

 

Poskytování dotací z rozpočtu města

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hluboká nad Vltavou - ke stažení ZDE

Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace - ke stažení ZDE

 

DOTACE NA PODPORU SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE V r. 2024 :

VYZVA + PRAVIDLA pro dotaci na sportující mládež 2024 - ke stažení ZDE

ŽADOST o poskytnutí dotace na sportující mládež 2024- ke stažení ZDE

SEZNAM AKTIVNÍCH ČLENŮ - dotace na sportující mláídež 2024- ke stažení ZDE

 

Umísťování reklamních a jiných zařízení (patří k Obecně závazné vyhlášce č.3/98)

Žádost o souhlas s umístěním reklamního zařízení (informační směrovky) na sloupu MIOS (Městský informační a orientační systém) - ke stažení ZDE

Seznam stojin MIOS - ke stažení ZDE

Mapa stojin MIOS - ke stažení ZDE

Žádost o souhlas s umístěním reklamního, informačního a propagačního zařízení - ke stažení ZDE

 

Formuláře - Odbor právní a vnitřních věcí

Vítání občánků - souhlas rodičů - ke stažení ZDE

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby prezidenta ČR - ke stažení ZDE

 

Formuláře Oddělení životního prostředí

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - ke stažení ZDE

 

Formuláře stavebního úřadu

formuláře platné k 14.3.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - ke stažení ZDE

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - ke stažení ZDE

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - ke stažení ZDE

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku - ke stažení ZDE

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - ke stažení ZDE

Žádost o vydání společného povolení - ke stažení ZDE

Ohlášení stavby - ke stažení ZDE

Žádost o stavební povolení - ke stažení ZDE

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - ke stažení ZDE

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - ke stažení ZDE

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - ke stažení ZDE

Oznámení změny v užívání stavby - ke stažení ZDE

Ohlášení odstranění - ke stažení ZDE

Oznámení záměru - ke stažení ZDE

Společné oznámení záměru - ke stažení ZDE

 

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

utiliity report

Jihočeský kraj nabízí svým občanům bezplatnou službu UtilityReport, která má za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem vyjádření k existenci sítí. Pomocí webové aplikace může žadatel podat žádost o vyjádření k existenci sítí všem relevantním správcům inženýrských sítí prostřednictvím jednoho formuláře.

Žadatel je systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření žádosti o vyjádření k existenci sítí. Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem relevantním správcům inženýrských sítí, kteří tento způsob doručení prostřednictvím služby UtilityReport umožňují. Pro ostatní správce, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí elektronickou formou, jsou vygenerovány soubory PDF pro možnost vytištění a doručení poštou. Aktuální seznam relevantních správců najde žadatel přímo v aplikaci.

Služba UtilityReport je pro žadatele rychlým a bezplatným řešením, jak podat žádost o vyjádření k existenci sítí správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.

K podání žádosti postačí připojení k internetu a běžný webový prohlížeč. Ovládání je jednoduché a aplikace je doplněna nápovědou pro jednotlivé kroky. Provozovatelem služby UtilityReport je společnost HRDLIČKA.

Více informací je ke stažení ZDE