Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Odbor stavební a stavební úřad 

Vedoucí

Ing. Petr Smrčka

+420 387 001 338
+420 777 328 825

 smrcka@hluboka.cz

Pracovník 

Jiří Homan

+420 387 001 335

 homan@hluboka.cz

Pracovník

Jaromír Pavlíček

+420 387 001 328

 pavlicek@hluboka.cz

Pracovník Ing. Zuzana Trčová +420 383 134 729   trcova@hluboka.cz

Pracovník

Bc. Michaela Prchalová  

+420 387 001 329

 prchalova@hluboka.cz

 

Odbor zajišťuje zejména:

  • úlohu obecného stavebního úřadu - průběh správních a územních řízení ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů,
  • vydávání sdělení, posudků a stanovisek,
  • správu archivu stavebního úřadu,
  • výkon státního stavebního dohledu,
  • výkon náplně přenesené pravomoci silničního správního úřadu ve smyslu zákona o pozemních komunikacích a předpisů souvisejících.
  • výkon činnosti pořizovatele územně plánovací dokumentace pro město Hluboká nad Vltavou jako orgán územního plánování ve smyslu stavebního zákona,
  • povinnosti investora na městských stavbách

 

Územní působnost stavebního úřadu:

obce: Hluboká nad Vltavou, Dříteň, Nákří, Olešník