Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Odbor stavební a stavební úřad 

Vedoucí

   NEOBSAZENO

   +420 387 001 338
 

 

Pracovník 

   Jiří Homan

   +420 387 001 335

 homan@hluboka.cz

Pracovník

   Jaromír Pavlíček

   +420 387 001 328

    +420 605 494 212

 pavlicek@hluboka.cz

Pracovník     Ing. Zuzana Trčová

    +420 383 134 729

     +420 605 397 351

  trcova@hluboka.cz

Pracovník

    Bc. Jiřina Váchová 

    +420 387 001 329

 vachova@hluboka.cz

pracovník         Bc. Kateřina Glezgo         +420 383 134 729         glezgo@hluboka.cz

pracovník         Ing. arch. Lenka Holubová  +420 387 001 338       holuboval@hluboka.cz

 

Odbor zajišťuje zejména:

  • úlohu obecného stavebního úřadu - průběh správních a územních řízení ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů,
  • vydávání sdělení, posudků a stanovisek,
  • správu archivu stavebního úřadu,
  • výkon státního stavebního dohledu,
  • výkon náplně přenesené pravomoci silničního správního úřadu ve smyslu zákona o pozemních komunikacích a předpisů souvisejících.
  • výkon činnosti pořizovatele územně plánovací dokumentace pro město Hluboká nad Vltavou jako orgán územního plánování ve smyslu stavebního zákona,
  • povinnosti investora na městských stavbách

 

Územní působnost stavebního úřadu:

obce: Hluboká nad Vltavou, Dříteň, Nákří, Olešník