Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

 

Návrh pro veřejné projednání Změna č. 20 územního plánu Hluboká nad Vltavou - změnový standard

zveřejněno dne 3. 6. 2024

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF - ke stažení ZDE

 

 

Návrh pro veřejné projednání Změna č. 19 územního plánu Hluboká nad Vltavou

zveřejněno dne 22. 4. 2024

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - ke stažení ZDE

 

Návrh pro OPAKOVANÉ veřejné projednání změny č.22 Územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - MĚSTO 

zveřejněno dne 22. 3. 2024

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres šiřších vztahů - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

 

Návrh pro veřejné projednání Územní studie Bavorovice SO.Z2.1.U

zveřejněno dne 28. 2. 2024

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů B.1 - ke stažení ZDE

Koordinační výkres B.2a - ke stažení ZDE

Koordinační výkres B.2b - ke stažení ZDE

Výkres dopravní a technické infrastruktury B.3a - ke stažení ZDE

Výkres dopravní a technické infrastruktury B.3b - ke stažení ZDE

Výkres vlastnických vztahů B.4 - ke stažení ZDE

 

Návrh pro veřejné projednání Změna č. 18 územního plánu Hluboká nad Vltavou

zveřejněno dne 19. 2. 2024

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 17 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Návrh pro veřejné projednání změny č.22 Územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - MĚSTO 

zveřejněno dne 8. 1. 2024

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres šiřších vztahů - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 15 a 17 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změně č. 2 regulačního plánu Hluboká nad Vltavou - lokalita Křesín Pod Pilou

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

 

 

Změna č.11 Územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - ZÁMOSTÍ 

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres šiřších vztahů - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

 

Změna č.21 Územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - MĚSTO 

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres šiřších vztahů - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

 

Změna č.16 Územního plánu Hluboká nad Vltavou 

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres šiřších vztahů - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území část 1 - ke stažení ZDE

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území část 2 - ke stažení ZDE

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území část 3 - ke stažení ZDE

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území část 4 - ke stažení ZDE

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území - přílohy - ke stažení ZDE

 

Změna č.17 Územního plánu Hluboká nad Vltavou

zveřejněno dne 20.9. 2023

Textová část - ke stažení ZDE

 

Změna č.2 regulačního plánu Hluboká nad Vltavou - lokalita Křesín Pod Pilou

zveřejněno dne 20.9. 2023

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres šiřších vztahů - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změně č.1 regulačního plánu Hluboká nad Vltavou - lokalita Křesín Pod Pilou

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 15 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Změna regulačního plánu Hluboká nad Vltavou - lokalita Křesín Pod Pilou

zveřejněno dne 14. 9. 2022

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

 

Změna územního plánu Hluboká nad Vltavou č. 15

zveřejněno dne 14. 9. 2022

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 20 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - Město

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 10 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - Zámostí

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 14 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Změna územního plánu zóny - Zámostí č. 10

zveřejněno dne 7.9.2022

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů  - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

 

Změna územního plánu Hluboká nad Vltavou č. 14

zveřejněno dne 7.9.2022

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - ke stažení ZDE

 

Změna č. 20 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

zveřejněno dne 18.8.2022

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

 

návrh pro VP ÚS Bavorovice – lokalita OV12

zveřejněno dne 4.8.2022

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres majetkoprávních vztahů - ke stažení ZDE

Výkres regulačních prvků - ke stažení ZDE

Výkres urbanisticko architektonického řešení - ke stažení ZDE

Výkres uličních profilů - ke stažení ZDE

Výkres dopravní infrastruktury - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

 

Návrh pro veřejné jednání - změna regulačního plánu Hluboká nad Vltavou - lokalita Křesín Pod Pilou

zveřejněno dne 25.7.2022

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

 

Návrh pro veřejné jednání - změna územního plánu Hluboká nad Vltavou č. 15

zveřejněno dne 25.7.2022

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

 

Územní studie Hluboká nad Vltavou - Pod Holým vrchem

zveřejněno dne 7.6.2022

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres technické infrastruktury - ke stažení ZDE

Výřez katastrální mapy - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 19 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 13 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Územní studie - Hluboká nad Vltavou - Pod Holým vrchem

zveřejněno dne 15.3.2022

textová část - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres technické infrastruktury - ke stažení ZDE

Výřez katastrální mapy - ke stažení ZDE

 

Územní studie - Hluboká nad Vltavou – Zámostí, lokalita „Na Pahorku“

zveřejněno dne 10.3.2022

textová část - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres technické infrastruktury - ke stažení ZDE

Výkres vlastnických vztahů - ke stažení ZDE

 

Změna č. 19 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

nabývá účinnosti 7.3.2022

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

 

Změna č. 13 územního plánu Hluboká nad Vltavou

nabývá účinnosti 7.3.2022

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 18 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 12 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Změna č. 17 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

nabývá účinnosti dne 25.2.2022

Textová část - I. Výrok II. Odůvodnění - ke stažení ZDE

Textová část - III. Příloha Srovnávací text - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

 

Změna č. 11 územního plánu Hluboká nad Vltavou

nabývá účinnosti dne 25.2.2022

Textová část - I. Výrok II. Odůvodnění - ke stažení ZDE

Textová část - III. Příloha Srovnávací text - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

 

Návrh změny č. 13 územního plánu Hluboká nad Vltavou

zveřejněno dne 30.11.2021

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - ke stažení ZDE

 

Návrh změny č. 19 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

zveřejněno dne 30.11.2021

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

 

Územní studie Purkarec

koncept

zveřejněno dne 4.10.2021

textová část - ke stažení ZDE

Výkres funkčního využití ploch - ke stažení ZDE

Výkres urbanistické koncepce - ke stažení ZDE

Výkres dopravní a technické infrastruktury - ke stažení ZDE

Výkres vlastnických vztahů - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 16, 18 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Změna č. 18 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

vydaná dne 27.9.2021, nabývá účinnosti dne 14.10.2021

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1 - 10, 12 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Změna č. 12 územního plánu Hluboká nad Vltavou

vydaná dne 27.9.2021, nabývá účinnosti dne 14.10.2021

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

 

Územní studie Hluboká nad Vltavou - Zámostí, lokalita Vývarka II

schváleno využití dne 4.8.2021

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres vlastnických vztahů - ke stažení ZDE

 

Změna č. 9 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - Zámostí

Změna č. 9 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - Zámostí nabyla účinnosti dne 26.5.2021.

Textová část - ke stažení ZDE

(bez grafické části)

 

Úplné znění po změnách 1-9 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - Zámostí

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Změna č. 16 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

Změna č. 16 územního plánu nabyla účinnosti od dne 15.1.2021.

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1-16

Textová část úplné změní po změnách č. 1-16 - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Změna č. 10 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Změna č. 10 územního plánu nabyla účinnosti od dne 15.1.2021.

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č. 1-10

Textová část úplné změní po změnách č. 1-10 - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění část B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres část B - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres část B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část A - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb část B - ke stažení ZDE

 

Územní studie  Kostelec plocha SO17

Schváleno využití dne 16.11.2020.

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres vlastnických vztahů - ke stažení ZDE

 

Změna č. 15 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

účinnost od dne 26.8.2020

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

 

Změna č. 9 územního plánu Hluboká nad Vltavou

účinnost ode dne 26.8.2020

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

 

Návrh změny č. 17 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

zveřejněno dne 17.8.2020

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

 

Návrh změny č. 11 územního plánu Hluboká nad Vltavou

zveřejněno dne 17.8.2020

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

 

Územní studie  Hluboká nad Vltavou - Zámostí - Lokalita Vývarka

Schváleno využití dne 20.7.2020.

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres vlastnických vztahů - ke stažení ZDE

 

Změna č. 7 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Změna č. 7 územního plánu obce nabyla účinnosti dne 9.10.2019.

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - ke stažení ZDE

   

Změna č. 14 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

Změna č. 14 územního plánu zóny nabyla účinnosti dne 9.10.2019.

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

 

Změna č. 13 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

Změna č. 13 územního plánu zóny nabyla účinnosti dne 22.7.2019.

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

   

Změna č. 2 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Změna č. 2 územního plánu nabyla účinnosti dne 6.6.2019.

Textová část změna č. 2 - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Širší vztahy - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF - ke stažení ZDE

 

Změna č. 8 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Změna č. 8 územního plánu nabyla účinnosti dne 6.6.2019.

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Širší vztahy - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF - ke stažení ZDE

 

Změna č. 8 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - Zámostí

Změna č. 8 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - Zámostí nabyla účinnosti dne 13.11.2018.

textová část změna č. 8 - ke stažení ZDE

výkres základního členění změna č. 8 - ke stažení ZDE

hlavní výkres změna č. 8 - ke stažení ZDE

koordinační výkres změna č. 8 - ke stažení ZDE

výkres širších vztahů změna č. 8 - ke stažení ZDE

 

Úplné znění po změnách č.1-8

textová část po změnách 1-8 - ke stažení ZDE

výkres základního členění - ke stažení ZDE

hlavní výkres A - ke stažení ZDE

hlavní výkres B - ke stažení ZDE

výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

koordinační výkres - list A - ke stažení ZDE

koordinační výkres - list B - ke stažení ZDE

 

Změna č. 12 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

Změna č. 12 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město nabyla účinnosti dne 13.11.2018.

textová část - změna č. 12 - ke stažení ZDE

výkres základního členění - ke stažení ZDE

hlavní výkres - ke stažení ZDE

výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

koordinační výkres - ke stažení ZDE

výkres širších vztahů - ke stažení ZDE

 

Změna č. 4 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Změna č. 4 územního plánu nabyla účinnosti dne 23.6.2018.

Textová část - ke stažení ZDE

Výkres základního členění A - ke stažení ZDE

Výkres základního členění B - ke stažení ZDE

Hlavní výkres A - ke stažení ZDE

Hlavní výkres B - ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení ZDE

Koordinační výkres A - ke stažení ZDE

Koordinační výkres B - ke stažení ZDE

Širší vztahy - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL A - ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL B - ke stažení ZDE

 

Změna č. 5 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Změna č. 5 územního plánu nabyla účinnosti dne 18.11.2017.

Textová část ke stažení ZDE

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území ke stažení ZDE

Výkres základního členění I.1. ke stažení ZDE

Hlavní výkres I.2. ke stažení ZDE

Koordinační výkres II.1. ke stažení ZDE

Širší vztahy výkres II.2. ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL II.3. ke stažení ZDE

 

Změna č. 6 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Změna č. 6 územního plánu nabyla účinnosti dne 5.7.2017.

Textová část ke stažení ZDE

Hlavní výkres ke stažení ZDE

Koordinační výkres ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb ke stažení ZDE

Výkres základního členění ke stažení ZDE

Širší vztahy ke stažení ZDE

 

Změna č. 3 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Změna č. 3 územního plánu nabyla účinnosti dne 15.4.2017.

Přílohy:

Srovnávací text ke stažení ZDE

Textová část ke stažení ZDE

výkres I2A_HV ke stažení ZDE

výkres I2B_HV ke stažení ZDE

výkres I2C_HV ke stažení ZDE

výkres I2D_HV ke stažení ZDE

výkres VPS ke stažení ZDE

výkres II1A-KV ke stažení ZDE

výkres II1B-KV ke stažení ZDE

výkres II1C-KV ke stažení ZDE

výkres II1D-KV ke stažení ZDE

výkres II2_SV ke stažení ZDE

výkres II3_ZPF ke stažení ZDE

 

Územní studie Na Holém vrchu Hluboká nad Vltavou

Schváleno využití dne 8.6.2015.

Přílohy:

Textová část ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů ke stažení ZDE

Hlavní výkres ke stažení ZDE

Výkres majetkoprávních vztahů ke stažení ZDE

Architektonická situace ke stažení ZDE

 

Změna č. 7 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - Zámostí

Změna č. 7 územního plánu nabyla účinnosti dne 29.5.2015.

Přílohy:

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně č. 7 ÚP ke stažení ZDE

Textová část ke stažení ZDE

Hlavní výkres  list A ke stažení ZDE

Hlavní výkres Iist B ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb list A ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb list B ke stažení ZDE

Koordinační výkres list A ke stažení ZDE

Koordinační výkres list B ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů ke stažení ZDE

 

Změna č. 11 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

Změna č. 11 územního plánu nabyla účinnosti dne 29.5.2015.

Přílohy:

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně č. 11 ÚP ke stažení ZDE

Textová část ke stažení ZDE

Hlavní výkres  list A ke stažení ZDE

Hlavní výkres Iist B ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb list A ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb list B ke stažení ZDE

Koordinační výkres list A ke stažení ZDE

Koordinační výkres list B ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů ke stažení ZDE

 

 

Změna č. 1 územního plánu

Dne 23. 7. 2014 byla na základě usnesení Zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou vydána změna č. 1 územního plánu města Hluboká nad Vltavou. Tato změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne 7.8.2014.

 

Místo uložení změny č. 1 územního plánu Hluboká nad Vltavou:

- Město Hluboká nad Vltavou

- Odbor stavební a stavební úřad Městského úřadu Hluboká nad Vltavou

- Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice

- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 

Vyhláška - ke stažení ZDE

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Šiřší vztahy - ke stažení ZDE

Základní členění - ke stažení ZDE

ZPF - ke stažení ZDE

Srovnávací text s vyznačením změn - ke stažení ZDE

 


Regulační plán Hluboká nad Vltavou Křesín - Pod Pilou

koordinační výkres ZDE

 


Územní plán

Dne 20. 6. 2011 byl na základě usnesení Zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou vydán územní plán města Hluboká nad Vltavou. Tento územní plán nabyl účinnosti dne 5. 7. 2011.

Místo uložení územního plánu Hluboká nad Vltavou:
 - Město Hluboká nad Vltavou
 - Stavební úřad Městského úřadu Hluboká nad Vltavou
 - Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje,
   územního plánování, stavebního řádu a investic
 - Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování

Územní plán - koordinanční výkres k nahlédnutí ZDE

Textová část územního plánu k nahlédnutí ZDE