Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Změna č. 6 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Změna č. 6 územního plánu nabyla účinnosti dne 5.7.2017.

Textová část ke stažení ZDE

Hlavní výkres ke stažení ZDE

Koordinační výkres ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb ke stažení ZDE

Výkres základního členění ke stažení ZDE

Širší vztahy ke stažení ZDE

Právní stav po změnách č.1, č.3 a č.6 - textová část - ke stažení ZDE

 

Návrh změny č. 5 územního plánu Hluboká nad Vltavou pro společné jednání

zveřejněno dne 4.4.2017

Textová část ke stažení ZDE

Hlavní výkres ke stažení ZDE

Koordinační výkres ke stažení ZDE

Širší vztahy ke stažení ZDE

Výkres základního členění ke stažení ZDE

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL ke stažení ZDE

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURU) podle přílohy stavebního zákona ke stažení ZDE

Příloha č. 1 VVURU - Návrh stanoviska Krajského řadu Jihočeského kraje ke stažení ZDE

Příloha č. 2 VVURU - Stanovisko Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ JČK ke stažení ZDE

Příloha č. 3 VVURU - Rozhodnutí Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ JČK ke stažení ZDE

 

Změna č. 3 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Změna č. 3 územního plánu nabyla účinnosti dne 15.4.2017.

Přílohy:

Srovnávací text ke stažení ZDE

Textová část ke stažení ZDE

výkres I2A_HV ke stažení ZDE

výkres I2B_HV ke stažení ZDE

výkres I2C_HV ke stažení ZDE

výkres I2D_HV ke stažení ZDE

výkres VPS ke stažení ZDE

výkres II1A-KV ke stažení ZDE

výkres II1B-KV ke stažení ZDE

výkres II1C-KV ke stažení ZDE

výkres II1D-KV ke stažení ZDE

výkres II2_SV ke stažení ZDE

výkres II3_ZPF ke stažení ZDE

 

Oznámení o vystavení návrhu zadání změny č. 12 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

zveřejněno dne 21.12.2016

Návrh zadání změny č. 12 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město - ke stažení ZDE

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení upraveného návrhu zadání změny č. 12 ÚPnZ - ke stažení ZDE

Grafické přílohy:

Řešené území - ke stažení ZDE

 

Oznámení o vystavení návrhu zadání změny č. 8 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - Zámostí

zveřejněno dne 21.12.2016

Návrh zadání změny č. 8 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - Zámostí - ke stažení ZDE

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení upraveného návrhu zadání změny č. 8 ÚPnZ - ke stažení ZDE

Grafické přílohy:

Řešené území - ke stažení ZDE

 

Změna č. 7 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - Zámostí

Změna č. 7 územního plánu nabyla účinnosti dne 29.5.2015.

Přílohy:

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně č. 7 ÚP ke stažení ZDE

Textová část ke stažení ZDE

Hlavní výkres  list A ke stažení ZDE

Hlavní výkres Iist B ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb list A ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb list B ke stažení ZDE

Koordinační výkres list A ke stažení ZDE

Koordinační výkres list B ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů ke stažení ZDE

 

Změna č. 11 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město

Změna č. 11 územního plánu nabyla účinnosti dne 29.5.2015.

Přílohy:

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně č. 11 ÚP ke stažení ZDE

Textová část ke stažení ZDE

Hlavní výkres  list A ke stažení ZDE

Hlavní výkres Iist B ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb list A ke stažení ZDE

Výkres veřejně prospěšných staveb list B ke stažení ZDE

Koordinační výkres list A ke stažení ZDE

Koordinační výkres list B ke stažení ZDE

Výkres širších vztahů ke stažení ZDE

 

 

Změna č. 1 územního plánu

Dne 23. 7. 2014 byla na základě usnesení Zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou vydána změna č. 1 územního plánu města Hluboká nad Vltavou. Tato změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne 7.8.2014.

 

Místo uložení změny č. 1 územního plánu Hluboká nad Vltavou:

- Město Hluboká nad Vltavou

- Odbor stavební a stavební úřad Městského úřadu Hluboká nad Vltavou

- Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice

- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 

Vyhláška - ke stažení ZDE

Textová část - ke stažení ZDE

Hlavní výkres - ke stažení ZDE

Koordinační výkres - ke stažení ZDE

Šiřší vztahy - ke stažení ZDE

Základní členění - ke stažení ZDE

ZPF - ke stažení ZDE

Srovnávací text s vyznačením změn - ke stažení ZDE

 


Regulační plán Hluboká nad Vltavou Křesín - Pod Pilou

koordinační výkres ZDE

 


Územní plán

Dne 20. 6. 2011 byl na základě usnesení Zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou vydán územní plán města Hluboká nad Vltavou. Tento územní plán nabyl účinnosti dne 5. 7. 2011.

Místo uložení územního plánu Hluboká nad Vltavou:
 - Město Hluboká nad Vltavou
 - Stavební úřad Městského úřadu Hluboká nad Vltavou
 - Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje,
   územního plánování, stavebního řádu a investic
 - Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování

Územní plán - koordinanční výkres k nahlédnutí ZDE

Textová část územního plánu k nahlédnutí ZDE