Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Městská knihovna Hluboká nad Vltavou

   

 

Vedoucí:         

Marie Krejcarová

Adresa:

Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou
(v přízemí budovy zdravotního střediska)

Tel./fax.:

387 966 171

E-mail:

knihovnahl@volny.cz

Z důvodu dovolené bude knihovna v Hluboké nad Vltavou uzavřena od 5.8. do 24.8.2021. Děkujeme za pochopení.
 

Katalog knihovny -  přístup do katalogu je ZDE

Výpůjční doba:
Úterý 9,00 - 11,30 12,30 -16,00
Středa 9,00 - 11,30 12,30 -16,00
Čtvrtek 9,00 - 11,30 12,30 -18,00   

Služby knihovny:

* absenční půjčování knih a časopisů je 1 měsíc - prodlužovat půjčování knih a časopisů je možné telefonicky nebo e-mailem
* prezenční půjčování knih z fondu příruční knihovny
* prezenční půjčování knih z fondu regionální knihovny
* MVS /meziknihovní výpůjční služba/
* odborná pomoc při výběru naučné literatury a beletrie
* knihovnické besedy
* katalogy knihovny
 
Statistické údaje za rok 2019:

Knihovní jednotky celkem   11 015
Přírůstky knihovních jednotek ve svazcích    356
Počet odebíraných časopisů   7
Počet čtenářů     291
Výpůjčky celkem     13 972

Ceník placených služeb a poplatků:

Registrační poplatek na jeden rok 50,--Kč
děti, studenti, důchodci 20,--Kč
1. upomínka 10,--Kč
2. upomínka 20,--Kč
3. upomínka 30,--Kč
4. upomínka 200,--Kč
Poškození čárového kódu v knize 10,--Kč
Vydání nového čtenářského průkazu /při ztrátě/ 10,--Kč

Knihovní fond byl zpracován počítačovým programem LANius a Clavius.
Výpůjční protokol pracuje v programu Clavius.

Knihovna má bezbariérový přístup.
Knihovna je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem, který propaguje hlasité čtení předškolním dětem. Knihovna pořádá besedy se známými osobnostmi, které dětem předčítají.

Celé Česko čte dětem