Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

 

Projekty podpořené z Jihočeského kraje

 

 

Rekonstrukce požární zbrojnice v Kostelci
 
 
doba výstavby: 01-08/2023
výše dotace z Jihočeského kraje: 2 700 000 Kč
celkové náklady: 11 600 394,45 Kč

 

 
Konzervace a zajištění zříceniny Karlův hrádek - stěna 7a
 
 
doba realizace: 06-10/2023
výše dotace z JČK: 200 000 Kč
celkové náklady: 505 468 Kč

 

Obnova odpočívadla a infotabulí na cyklostezce Hluboká - Munice

    

doba realizace: 02-10/2023

výše dotace z JČK: 45 000 Kč
celkové náklady: 116 702 Kč

 

Obnova okenních rámů a zárubní dveří kaple sv. Isidora v Hroznějovicích

         

doba realizace: 02-10/2023

výše dotace z JČK: 15 000 Kč
celkové náklady: 26 378 Kč
 
 

Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Bavorovice

termín dodání dopravního automobilu: 06/2023

výše dotace z Jihočeského kraje: 300 000 Kč

celkové náklady: 1 896 990 Kč

 

Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme II" (podpora rodin s dětmi do 3 let a poživatelů důchodu)

doba realizace: 09/2022 - 01/2023

výše dotace z Jihočeského kraje: 54 000 Kč

předpokládané celkové náklady: 72 000 Kč

 

Provoz přívozu v Purkarci v roce 2022

doba realizace: 05-10/2022

výše dotace z Jihočeského kraje: 122 500 Kč

předpokládané celkové náklady: 250 000 Kč

 

 
 
Konzervace a zajištění zříceniny Karlův hrádek - stěny 21,23
doba realizace: 09-10/2022
výše dotace z JČK: 250 000 Kč
celkové náklady: 447 185 Kč
 
 
 
Podpora činnosti infocentra Hluboká nad Vltavou
doba realizace: 01-09/2022
výše dotace z JČK: 50 000 Kč
celkové uznatelné náklady: 74 428 Kč
 
 
 
Pořízení vybavení pro SDH Hluboká nad Vltavou
doba realizace: 03-09/2022
výše dotace z JČK: 45 000 Kč
celkové uznatelné náklady: 64 286 Kč
 
      
 

 

Výměna mantinelů a bezpečnostních skel na zimním stadionu

doba realizace: 01-10/2022
výše dotace z JČK: 50 000 Kč
celkové uznatelné náklady: 71 429 Kč
 
 

 

Oprava vstupních dveří návesní kaple sv. Isidora v Hroznějovicích

doba realizace: 02-10/2022
výše dotace z JČK: 35 000 Kč
celkové uznatelné náklady: 50 000 Kč
 
 

 

Slavnosti vína a Rybářské slavnosti

doba realizace: 01-10/2022
výše dotace z JČK: 40 000 Kč
celkové uznatelné náklady: 57 142 Kč
 
 

 

Provoz přívozu v Purkarci v roce 2021

doba realizace: 06-10/2021

předpokládaná výše dotace z Jihočeského kraje: 122 500 Kč

předpokládané celkové náklady: 250 000 Kč

 
Slavnosti vína a rybářské slavnosti
 

 

doba realizace: 05-10/2021

výše dotace z Jihočeského kraje: 40 000 Kč

celkové uznatelné výdaje: 57 142 Kč

 

Konzervace a zajištění zříceniny Karlův Hrádek - stěny 6b, 25

doba realizace: 09-10/2021

výše dotace z Jihočeského kraje: 250 000 Kč

celkové náklady: 469 257,83 Kč

 

Obnova křížků v Kostelci, v Poněšicích a v Bavorovicích

Došlo k obnově 2 křížků v Kostelci, 1 křížku v Poněšicích a 1 křížku v k.ú. Bavorovice.

doba realizace: 07-09/2021

výše dotace z Jihočeského kraje: 50 000 Kč

celkové náklady: 79 870 Kč

 
Obnova městského a informačního systému
 
 
doba realizace:  06-09/2021
dotace z Jihočeského kraje: 20 000 Kč
celkové náklady: 70 000 Kč
 
Podpora činnosti infocentra Hluboká nad Vltavou
 
 
doba realizace:  06-09/2021
dotace z Jihočeského kraje: 24 150 Kč
celkové náklady: 34 500 Kč
 
 
Výměna laviček v šatnách zimního stadionu
 
 
doba realizace:  05-10/2021
dotace z Jihočeského kraje: 60 000 Kč
celkové náklady: 126 234 Kč

 

Provoz přívozu v Purkarci v roce 2020

doba realizace: 06-10/2020

předpokládaná dotace z Jihočeského kraje: 94 840,36 Kč

celkové náklady: 136 514 Kč

 

Konzervace a zajištění zříceniny Karlův Hrádek - stěny 26,30

doba realizace: 08-10/2020

výše dotace z Jihočeského kraje: 170 000 Kč

celkové náklady: 466 906 Kč

 

Obnova křížků v Hluboké nad Vltavou a v Municích

Došlo k obnově křížků v Jaminách, u stezky z Hamrů na Purkarec a v Municích.

doba realizace: 2020

výše dotace z Jihočeského kraje: 40 000 Kč

celkové náklady: 75 350 Kč

 

Pořízení vybavení pro SDH Kostelec

Pro SDH Kostelec bylo pořízeno výstražné zařízení (maják) na hasičský vůz.

doba realizace: 2020

výše dotace z Jihočeského kraje: 48 000 Kč

celkové náklady: 69 128 Kč

 

Zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na cyklostezku Munice - Zliv

doba realizace: 2019

dotace z Jihočeského kraje: 228 448 Kč

celkové náklady: 285 560 Kč

 

Provoz přívozu v Purkarci v roce 2019

doba realizace: 07-10/2019

dotace z Jihočeského kraje: 85 180 Kč

celkové náklady: 122 444 Kč

 

Konzervace a zajištění zříceniny Karlův Hrádek - stěny 8,9,14

doba realizace: 2019

dotace z Jihočeského kraje: 350 000 Kč

celkové náklady: 822 123 Kč

 

Obnova křížků v Hluboké nad Vltavou, v Municích, v Bavorovicích, v Purkarci a v Kostelci

doba realizace: 2019

dotace z Jihočeského kraje: 50 000 Kč

celkové náklady: 97 460 Kč

 

Pořízení vybavení pro SDH Kostelec

doba realizace: 2019

dotace z Jihočeského kraje: 36 000 Kč

celkové náklady: 51 546 Kč

 

Pořízení vybavení pro SDH Purkarec

doba realizace: 2019

dotace z Jihočeského kraje: 30 000 Kč

celkové náklady: 50 190 Kč

 

Výstavba hasičské zbrojnice v Purkarci

doba realizace: 2017-2018

výše přijaté dotace z Jihočeského kraje: 600 000 Kč

celkové náklady: 4 699 028 Kč

 

Vegetační úpravy v rámci veřejné zeleně v Hluboké nad Vltavou

doba realizace: 2017

výše přijaté dotace z Jihočeského kraje: 300 000 Kč

celkové náklady: 586 199 Kč

 

Pořízení vybavení a oprava požárního vozidla pro jednotku SDH Kostelec

doba realizace: 2017

výše přijaté dotace z Jihočeského kraje: 140 000 Kč

celkové náklady: 192 371 Kč

 

Účelová neinvestiční dotace pro SDH - účelový znak UZ 14404

doba realizace: 2017

výše přijaté dotace z Jihočeského kraje: 121 474 Kč

celkové náklady: 121 474 Kč

 

Zpracování projektové dokumentace na cyklostezku podél silnice II/146 - golf

doba realizace: 2017 - 2018

výše přijaté dotace z Jihočeského kraje: 100 000 Kč

celkové náklady: 238 370 Kč

 

Pořízení dýchacích přístrojů a elektrocentrály pro SDH Hluboká nad Vltavou

doba realizace: 2017

výše přijaté dotace z Jihočeského kraje: 91 000 Kč

celkové náklady: 130 143,19 Kč

 

SDH Hluboká nad Vltavou - nákup vybavení, odborná příprava, technické prohlídky

doba realizace: 2017

výše přijaté dotace z Jihočeského kraje: 65 360 Kč

celkové náklady: 82 030 Kč

 

Slavnosti vína a Rybářské slavnosti 2017

    

doba realizace: 09/2017 a 10/2017
výše přijaté dotace z Jihočeského kraje: 25 000 Kč

celkové náklady: 36 927 Kč

 

Vybavení infocentra Hluboká nad Vltavou počítadlem průchodů

doba realizace: 2017

výše přijaté dotace z Jihočeského kraje: 24 394 Kč

celkové náklady: 34 848 Kč

 

Oprava křížku v Bavorovicích

doba realizace: 2017

výše přijaté dotace z Jihočeského kraje: 10 000 Kč

celkové náklady: 23 617,09 Kč

 

Účast pěveckého sboru Záviš na oslavách 780. výročí obce Radava na Slovensku

doba realizace: 2017

výše přijaté dotace z Jihočeského kraje: 10 000 Kč

celkové náklady: 40 000 Kč

 

Pořízení 4 kompletů dýchací techniky pro SDH Hluboká nad Vltavou

doba realizace: 2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 112 000 Kč

celkové náklady: 160 039,44 Kč

 

Neinvestiční dotace pro SDH Hluboká nad Vltavou a SDH Kostelec

doba realizace: 2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 30 700 Kč

celkové náklady: 50 543 Kč

 

Pořízení kalového čerpadla pro SDH Kostelec

doba realizace: 2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 46 500 Kč

celkové náklady: 66 550 Kč

 

Výměna oken hasičské zbrojnice v Kostelci

doba realizace: 2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 50 000 Kč

celkové náklady: 75 272 Kč

 

Tvorba projektové dokumentace na cyklostezku podél komunikace II/146

doba realizace: 2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 115 000 Kč

celkové náklady: 144 137,62 Kč

 

Obnova hřbitovní zdi v Purkarci

doba realizace: 2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 100 000 Kč

celkové náklady: 216 324,72 Kč

 

Revitalizace parčíku v Kostelci

doba realizace: 2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 80 000 Kč

celkové náklady: 133 100 Kč

 

Bezbariérové úpravy pěších tras

doba realizace: 2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 33 781,80 Kč

celkové náklady: 56 303,65 Kč

 

Vybavení infocentra informačním panelem a tvorba webových stránek

doba realizace: 2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 60 000 Kč

celkové náklady: 183 275 Kč

 

Akce pěveckého sboru Záviš v roce 2016

doba realizace: 2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 20 000 Kč

celkové náklady: 45 347,84 Kč

 

Účast pěveckého sboru Záviš na setkání pěveckých sborů v Drážďanech

doba realizace: 2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 15 000 Kč

celkové náklady: 213 188,34 Kč

 

Nové formy informačních a komunikačních technologií na podporu cestovního ruchu v Hluboké nad Vltavou a okolí

         

doba realizace: 2/2015 - 9/2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 40 000 Kč

celkové náklady: 58 000 Kč

více informací ZDE

 

Pořízení přenosné motorové stříkačky pro SDH Kostelec

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 86 000 Kč

celkové náklady: 126 445 Kč

 

Stavební úpravy hasičské zbrojnice Hluboká nad Vltavou

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 41 000 Kč

celkové náklady: 81 589 Kč

 

Nákup hasičské stříkačky pro jednotku SDH Purkarec

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 45 000 Kč

celkové náklady: 107 690 Kč

 

Tradiční hlubocké slavnosti

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 20 000 Kč

celkové náklady: 28 572 Kč

 

Pořízení herních prvků do zahrady MŠ Schwarzenbergská

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 57 130 Kč

celkové náklady: 95 217 Kč

 

Účelová neinvestiční dotace na úhrady výdajů jednotek SDH

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 28 450,60 Kč

celkové náklady: 31 486,50 Kč

 

Slavnosti vína a Rybářské slavnosti

doba realizace: 2014

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 30 000 Kč

celkové náklady: 43 551 Kč

 

Výměna garážových vrat hasičské zbrojnice v Hluboké nad Vltavou

doba realizace: 2014

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 100 000 Kč

celkové náklady: 219 615 Kč

 

Pořízení věcných prostředků po jednotku SDH Bavorovice

doba realizace: 2014

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 100 000 Kč

celkové náklady: 219 615 Kč

 

Investiční dotace pro SDH Kostelec

doba realizace: 2014

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 87 000 Kč

celkové náklady: 128 442 Kč

 

Oslava 150 let od založení pěvecného sboru Záviš

doba realizace: 2013

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 20 000 Kč

celkové náklady: 40 915 Kč

 

Čerpadlo pro SDH Kostelec

doba realizace: 2013

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 34 000 Kč

celkové náklady: 48 990 Kč

 

Výměna oken hasičské zbrojnice v Hluboké nad Vltavou

doba realizace: 2013

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 11 000 Kč

celkové náklady: 33 287 Kč

 

Nákup hasičských přileb pro SDH Bavorovice

doba realizace: 2013

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 25 000 Kč

celkové náklady: 46 177 Kč

 

Mimořádná neinvestiční dotace pro SDH po povodních

doba realizace: 2013

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 495 204 Kč

celkové náklady: 497 192,80 Kč

 

Účast pěveckého sboru Záviš na festivalu v St. Michael im Lungau

doba realizace: 2012

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 20 000 Kč

celkové náklady: 74 853,60 Kč

 

Renovace památníku obětí I. a II. světové války

doba realizace: 2012

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 25 000 Kč

celkové náklady: 29 900 Kč

 

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Hluboká

doba realizace: 2011

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 850 000 Kč

celkové náklady: 5 483 400 Kč

 

Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou - Zámostí

doba realizace: 2011

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 4 195 048 Kč

celkové náklady: 50 340 573,60 Kč

 

Účast pěveckého sboru Záviš na festivalu v San Marinu

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 20 000 Kč

celkové náklady: 312 811 Kč

 

Vybavení MŠ Ruská 527, Hluboká nad Vltavou nábytkem

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 51 285 Kč

celkové náklady: 85 475 Kč

 

Příspěvek na financování úroků z úvěru na realizaci akce Rekonstrukce domova důchodců

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 141 416 Kč

celkové náklady: 180 880,45 Kč

 

Příspěvek na financování úroků z úvěru na realizaci akce Rekonstrukce místních komunikací

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 130 458 Kč

celkové náklady: 173 945,30 Kč

 

Příspěvek na financování úroků z úvěru na realizaci akce Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 200 000 Kč

celkové náklady: 1 301 047,20 Kč

 

Příspěvek na financování úroků z úvěru na realizaci akce Cyklostezka Hluboká nad Vltavou - Poněšice úsek II a III

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 200 000 Kč

celkové náklady: 511 879 Kč

 

Příspěvek na financování úroků z úvěru na realizaci akce Cyklostezka Hluboká nad Vltavou - Poněšice

doba realizace: 2009

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 28 047,12 Kč

celkové náklady: 109 111,17 Kč

 

Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Schwarzenbergská

doba realizace: 2009

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 300 000 Kč

celkové náklady: 418 091 Kč

 

Protipovodňové opatření v Líšnici

doba realizace: 2009

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 1 975 771 Kč

celkové náklady: 2 786 549 Kč

 

Projektová dokumentace na protipovodňové opatření v Purkarci

doba realizace: 2009

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 80 500 Kč

celkové náklady: 115 000 Kč