Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

 

Projekty podpořené z Jihočeského kraje

 

Slavnosti vína a Rybářské slavnosti

    

doba realizace: 09/2017 a 10/2017
výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 25 000,- Kč

celkové náklady: 36 927,- Kč

 

Výměna oken hasičské zbrojnice v Kostelci

doba realizace: 9/2016

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 50 000 Kč

celkové náklady: 75 272 Kč

 

Nové formy informačních a komunikačních technologií na podporu cestovního ruchu v Hluboké nad Vltavou a okolí

         

doba realizace: 2/2015 - 9/2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 40 000 Kč

celkové náklady: 58 000 Kč

více informací ZDE

 

Pořízení přenosné motorové stříkačky pro SDH Kostelec

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 86 000 Kč

celkové náklady: 126 445 Kč

 

Stavební úpravy hasičské zbrojnice Hluboká nad Vltavou

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 41 000 Kč

celkové náklady: 81 589 Kč

 

Nákup hasičské stříkačky pro jednotku SDH Purkarec

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 45 000 Kč

celkové náklady: 107 690 Kč

 

Tradiční hlubocké slavnosti

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 20 000 Kč

celkové náklady: 28 572 Kč

 

Pořízení herních prvků do zahrady MŠ Schwarzenbergská

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 57 130 Kč

celkové náklady: 95 217 Kč

 

Účelová neinvestiční dotace na úhrady výdajů jednotek SDH

doba realizace: 2015

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 28 450,60 Kč

celkové náklady: 31 486,50 Kč

 

Slavnosti vína a Rybářské slavnosti

doba realizace: 2014

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 30 000 Kč

celkové náklady: 43 551 Kč

 

Výměna garážových vrat hasičské zbrojnice v Hluboké nad Vltavou

doba realizace: 2014

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 100 000 Kč

celkové náklady: 219 615 Kč

 

Pořízení věcných prostředků po jednotku SDH Bavorovice

doba realizace: 2014

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 100 000 Kč

celkové náklady: 219 615 Kč

 

Investiční dotace pro SDH Kostelec

doba realizace: 2014

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 87 000 Kč

celkové náklady: 128 442 Kč

 

Oslava 150 let od založení pěvecného sboru Záviš

doba realizace: 2013

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 20 000 Kč

celkové náklady: 40 915 Kč

 

Čerpadlo pro SDH Kostelec

doba realizace: 2013

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 34 000 Kč

celkové náklady: 48 990 Kč

 

Výměna oken hasičské zbrojnice v Hluboké nad Vltavou

doba realizace: 2013

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 11 000 Kč

celkové náklady: 33 287 Kč

 

Nákup hasičských přileb pro SDH Bavorovice

doba realizace: 2013

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 25 000 Kč

celkové náklady: 46 177 Kč

 

Mimořádná neinvestiční dotace pro SDH po povodních

doba realizace: 2013

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 495 204 Kč

celkové náklady: 497 192,80 Kč

 

Účast pěveckého sboru Záviš na festivalu v St. Michael im Lungau

doba realizace: 2012

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 20 000 Kč

celkové náklady: 74 853,60 Kč

 

Renovace památníku obětí I. a II. světové války

doba realizace: 2012

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 25 000 Kč

celkové náklady: 29 900 Kč

 

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Hluboká

doba realizace: 2011

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 850 000 Kč

celkové náklady: 5 483 400 Kč

 

Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou - Zámostí

doba realizace: 2011

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 4 195 048 Kč

celkové náklady: 50 340 573,60 Kč

 

Účast pěveckého sboru Záviš na festivalu v San Marinu

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 20 000 Kč

celkové náklady: 312 811 Kč

 

Vybavení MŠ Ruská 527, Hluboká nad Vltavou nábytkem

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 51 285 Kč

celkové náklady: 85 475 Kč

 

Příspěvek na financování úroků z úvěru na realizaci akce Rekonstrukce domova důchodců

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 141 416 Kč

celkové náklady: 180 880,45 Kč

 

Příspěvek na financování úroků z úvěru na realizaci akce Rekonstrukce místních komunikací

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 130 458 Kč

celkové náklady: 173 945,30 Kč

 

Příspěvek na financování úroků z úvěru na realizaci akce Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 200 000 Kč

celkové náklady: 1 301 047,20 Kč

 

Příspěvek na financování úroků z úvěru na realizaci akce Cyklostezka Hluboká nad Vltavou - Poněšice úsek II a III

doba realizace: 2010

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 200 000 Kč

celkové náklady: 511 879 Kč

 

Příspěvek na financování úroků z úvěru na realizaci akce Cyklostezka Hluboká nad Vltavou - Poněšice

doba realizace: 2009

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 28 047,12 Kč

celkové náklady: 109 111,17 Kč

 

Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Schwarzenbergská

doba realizace: 2009

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 300 000 Kč

celkové náklady: 418 091 Kč

 

Protipovodňové opatření v Líšnici

doba realizace: 2009

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 1 975 771 Kč

celkové náklady: 2 786 549 Kč

 

Projektová dokumentace na protipovodňové opatření v Purkarci

doba realizace: 2009

výše přijatého grantu z Jihočeského kraje: 80 500 Kč

celkové náklady: 115 000 Kč