Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Projekty podpořené z Ministerstva pro místní rozvoj

 

Rekonstrukce víceúčelového hřiště na p.č. 300/17 v k.ú. Hluboká nad Vltavou

plánovaná doba realizace: 11/2019 - 08/2020

předpokládaná výše dotace z MMR: 1 143 843 Kč

předpokládané celkové náklady: 1 906 405 Kč

 

Obnova povrchu komunikace na křižovatce ulic Jiráskova a Žižkova v Hluboké nad Vltavou

       

doba realizace: 11/2017

výše přijaté dotace z MMR: 169 022 Kč

celkové náklady: 241 460 Kč

 

Obnova mostu přes Bezdrevský potok v Bavorovicích

         

doba realizace: 01-05/2015

výše přijaté dotace z MMR: 728 997 Kč

celkové náklady: 809 996,87 Kč