Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Projekt podpořený z Fondu solidarity Evropské unie na škody způsobené povodněmi v roce 2013

ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ OCHRANNÉ HRÁZE JAKO PROTIPOVODŇOVÉHO OPATŘENÍ U MVE V HAMRU

        

doba realizace: 2013

výše přijaté dotace z FS EU: 30 000 Kč

celkové náklady: 30 000 Kč