Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

 
Rekonstrukce požární zbrojnice v Kostelci
 
 
doba výstavby: 01-08/2023
výše dotace z Ministerstva vnitra - GŘ HZS: 3 749 790 Kč
celkové náklady: 11 600 394,45 Kč
 
 

Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Bavorovice

termín dodání dopravního automobilu: 06/2023

výše dotace z Ministerstva vnitra - GŘ HZS:  450 000 Kč

celkové náklady: 1 896 990 Kč