Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Projekty podpořené z Programu rozvoje venkova

Rekonstrukce lesních cest Blanská a Starooborská

         

doba realizace: 2014

přijatá dotace z PRV: 1 493 116 Kč

celkové náklady: 3 612 481,40 Kč