Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Projekty podpořené z Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz

 

Výsadba stromů u centrálního parkoviště v Hluboké nad Vltavou

doba realizace: 12/2023

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 142 840 Kč

celkové náklady: 150 000 Kč

 

Pořízení mola k ferratě Hluboká

rok realizace: 2023

výše příspěvku Nadace ČEZ:  120 000 Kč

Více informací k projektu je ke stažení ZDE

 

Oranžové hřiště v Hroznějovicích

rok realizace: 2022

výše příspěvku Nadace ČEZ:  85 542 Kč

Více informací k projektu je ke stažení ZDE

 

Zvýšení bezpečnosti ve městě včetně ICT

    

doba realizace: 2021

výše příspěvku Nadace ČEZ: 200 000 Kč

Více informací k projektu je ke stažení ZDE

 

Vybavení hasičského člunu pro jednotku SDH Purkarec

      

doba realizace: 2020

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 50 000 Kč

celkové náklady:  50 000 Kč

 

Výsadba stromů v ulicích Nad parkovištěm a Zborovská v Hluboké nad Vltavou

      

doba realizace: 11/2020

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 77 891 Kč

celkové náklady: 77 891 Kč

 

Pořízení defibrilátoru a dalšího vybavení do městské knihovny, městské policie a městského úřadu

      

doba realizace: 2019

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 250 000 Kč

celkové náklady: 260 055 Kč

Více informací ZDE

 

Pořízení koberce a motorového člunu

   

doba realizace: 2018

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 250 000 Kč

celkové náklady: 1 655 064 Kč

Více informací ZDE

 

Výsadba dřevin Pod Pilou - Barokní kříž (Hluboká nad Vltavou - Zámostí)

    

doba realizace: 2017

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 150 000 Kč

celkové náklady: 200 111 Kč

 

Pořízení městského pódia

    

doba realizace: 2017

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 250 000 Kč

celkové náklady: 523 366 Kč

více informací ZDE

 

Zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců MÚ Hluboká nad Vltavou

    

doba realizace: 2017

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 170 000 Kč

celkové náklady: 228 081,37 Kč

více informací ZDE

 

Bylinková zahrada "U berušek a dráčků"

    

doba realizace: 2016

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 50 000 Kč

celkové náklady: 50 000 Kč

více informací ZDE

 

Výsadba dřevin – vycházková cesta Rudolfův kout

   

doba realizace: 2016

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 51 469 Kč

celkové náklady: 51 469 Kč

více informací ZDE

 

Oranžový přechod

     

doba realizace: 2015

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 103 500 Kč

celkové náklady: 103 500 Kč

více informací ZDE

 

Krampus show

     

doba realizace: 11/2015

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 50 000 Kč

více informací ZDE

 

Domov důchodců Hluboká nad Vltavou - Relaxační zázemí - II. Etapa - A

         

doba realizace: 2015

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 200 000 Kč

celkové náklady: 839 422 Kč

více informací ZDE

 

Výsadba liniové vegetace v lokalitě pod Hůrkou

         

doba realizace: 2014

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 199 622 Kč

celkové náklady: 225 879 Kč

 

Odpočinková zóna domova důchodců

         

doba realizace: 2013 - 2014

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 700 000 Kč

celkové náklady: 1 158 121 Kč

 

Bezpečný přechod přes II/105

         

doba realizace: 2012

výše přijatého příspěvku Nadace ČEZ: 250 000 Kč

celkové náklady: 967 553 Kč

 

Dovybavení koupaliště herními prvky

        

doba realizace: 2010

výše přijatého nadačního příspěvku: 240 855 Kč

celkové náklady: 240 855 Kč

 

Dopravní značení oblast Fidelák

              

doba realizace: 2010 

výše přijatého nadačního příspěvku: 99 000 Kč

celkové nákalady: 99 793 Kč

 

Oprava střechy muzea voroplavby v Purkarci

doba realizace: 2009

výše přijatého nadačního příspěvku: 200 000 Kč

celkové náklady: 280 489 Kč

 

Projekty podpořené ČEZ, a.s.

Odstranění následků povodní 2013 na území města Hluboká nad Vltavou