Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

V rámci motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. bylo městu Hluboká nad Vltavou v roce 2019 poskytnuta odměna 19 848 Kč. Město čerpalo finance na pořízení zabezpečení sběrného dvora (rozšíření kamerového systému).

Motivační program společnosti ELEKTROWIN je určený všem městům a obcím v České republice, které mají se společností ELEKTROWIN a.s uzavřenou smlouvu na vytvoření místa zpětného odběru. Jeho cílem je obce motivovat, aby svým občanům co nejvíce usnadnily zpětný odběr elektrozařízení.