Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí

 

                   

 

Analýza rizik ohrožení životního prostředí vlivem neřízených skládek odpadů na významné lokalitě Řídká Blana - II. etapa

realizace: 11/2022 - 12/2023

předpokládaná výše dotace z OPŽP:  2 058 295,52 Kč

celkové náklady: 2 421 524,15 Kč

Popis projektu je ke stažení ZDE

 

 

Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana

realizace: 09/2022 - 10/2023

předpokládaná výše dotace z OPŽP:  77 639 619 Kč

celkové náklady: 91 340 728 Kč

Popis projektu je ke stažení ZDE

 

FVE Hluboká Domov důchodců

    

realizace: 06/2021 - 09/2021

předpokládaná výše dotace z OPŽP: 610 738,80 Kč

celkové náklady: 1 017 898 Kč

Plakát k akci je ke stažení ZDE

 

Snížení energetické náročnosti objektu kuchyně ZŠ, Hluboká nad Vltavou

   

realizace: 07/2016 - 08/2018

výše dotace z OPŽP: 1 755 863,25 Kč

celkové náklady: 2 508 376,08 Kč

Plakát k akci je ke stažení ZDE

 

Oddělený sběr BRO v Hluboké nad Vltavou

    

zahájení realizace: 10/2017

dokončení realizace - předání zboží: 04/2018

výše dotace z OPŽP: 1 711 175,80 Kč

celkové náklady: 2 013 148 Kč bez DPH

Popis projektu je ke stažení ZDE

 

Analýza rizik ohrožení životního prostředí na významné lokalitě Řídká Blana

zahájení realizace: 1/2018

předpokládané dokončení: 12/2018

výše dotace z OPŽP: 1 842 653,80 Kč

celkové náklady: 2 167 828 Kč

Popis projektu je ke stažení ZDE

 

Rekultivace skládky Zíkův lom

    

zahájení realizace: 10/2017

předpokládané dokončení: 10/2018

výše dotace z OPŽP: 20 370 061,66 Kč

celkové náklady: 23 964 778,43 Kč

Popis projektu je ke stažení ZDE

 

Zavedení svozu bioodpadu v Hluboké nad Vltavou

  

doba realizace: 10/2015

výše dotace z OPŽP: 2 709 314 Kč

celkové náklady: 3 674 770 Kč

 

Odbahnění rybníků Hvězdář Malý a Velký

         

doba realizace: 08-10/2015

výše dotace z OPŽP: 8 054 010,03 Kč

celkové náklady: 11 505 728,62 Kč

 

Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou

         

doba realizace: 05-06/2015

výše dotace z OPŽP: 6 368 998,38 Kč

celkové náklady: 7 858 146,74 Kč

 

Ošetření významné liniové vegetace - Bavorovické aleje v Hluboké nad Vltavou

         

doba realizace: 2014

výše přijaté dotace z OPŽP: 658 255,50 Kč

celkové náklady: 736 219 Kč

 

Snížení imisní zátěže v Hluboké nad Vltavou

         

doba realizace: 2014

výše přijaté dotace z OPŽP: 2 228 094 Kč

celkové náklady: 2 475 660 Kč

 

Zateplení MŠ Hluboká nad Vltavou

                  

doba realizace: 2013

výše přijaté dotace: 1 225 012 Kč

celkové náklady: 2 213 975 Kč

 

Zateplení ZŠ Hluboká nad Vltavou

         

doba realizace: 2012 - 2013

výše přijaté dotace z OPŽP: 19 652 782 Kč

celkové náklady: 35 629 397,89 Kč

 

Zateplení domova důchodců U Zlatého kohouta

             

doba realizace: 2011 - 2012

výše přijaté dotace z OPŽP: 2 624 529 Kč

celkové náklady: 5 224 309,96 Kč

 

Zdravotní středisko Hluboká nad Vltavou - Snížení energetické náročnosti a ekologizace vytápění

         

doba realizace: 2011

výše přijaté dotace z OPŽP: 2 979 005

celkové náklady:4 452 406,60 Kč