Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Projekty podpořené z Ministerstva zemědělství České republiky

 

Oprava a udržovací práce rybníků na p.č. 4, 5, 44/1 a 282/1 v k.ú. Munice

        

předpokládaná doba realizace: 01/2018 - 12/2018

předpokládaná výše dotace z Ministerstva zemědělství: 4 721 000 Kč

celkové předpokládané náklady: 7 125 555 Kč

 

Obnova márnice v Purkarci

        

předpokládaná doba realizace: 07/2017 - 07/2018

předpokládaná výše dotace z Ministerstva zemědělství: 283 000 Kč

celkové předpokládané náklady: 459 790 Kč

 

Obnova kanalizačních sběračů po povodni – ulice Boženy Němcové, Zborovská, nátok na ČOV a obnova vodovodu Zborovská

         

doba realizace: 01-07/2015

výše přijaté dotace z Ministerstva zemědělství: 3 989 000 Kč

celkové náklady: 6 649 000 Kč