Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Projekty podpořené z Ministerstva zemědělství České republiky

 

ČOV Hluboká nad Vltavou - město

     

doba realizace: 01/2023 - 06/2025 (předpoklad)

předpokládaná výše dotace z Ministerstva zemědělství: 50 000 000 Kč

předpokládané celkové náklady: 108 819 947,10 Kč

 

Kanalizace a ČOV Kostelec

      

doba realizace: 06/2021 - 06/2022

výše dotace z Ministerstva zemědělství: 4 630 000 Kč

celkové náklady: 8 417 000 Kč

 

Oprava a udržovací práce rybníků na p.č. 4, 5, 44/1 a 282/1 v k.ú. Munice

        

doba realizace: 02/2018 - 08/2018

výše dotace z Ministerstva zemědělství: 4 721 000 Kč

celkové náklady: 7 125 555 Kč

 

Obnova márnice v Purkarci

        

doba realizace: 08/2017 - 08/2018

výše přijaté dotace z Ministerstva zemědělství: 283 235 Kč

celkové náklady: 459 790 Kč

 

Obnova kanalizačních sběračů po povodni – ulice Boženy Němcové, Zborovská, nátok na ČOV a obnova vodovodu Zborovská

         

doba realizace: 01-07/2015

výše přijaté dotace z Ministerstva zemědělství: 3 989 000 Kč

celkové náklady: 6 649 000 Kč