Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Výběrová komise - volební období 2022 - 2026

 

 Jirsa Tomáš, Ing. - předseda
 Berit Jaroslav, Ing. Bc., MBA
 Čmejrek Zdeněk
 Dlouhý Pavel, Ing.
 Hájek Milan
 Holubová Lenka, Ing. arch.
 Horák Jan, RNDr.
 Kurfirst Vojtěch, doc., MUDr., Ph.D.
 Piskač Jan
 Raus Tomáš