Turista Občan Zpravodaj  

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do akce sběru vánočních stromků. Bohužel někteří spoluobčané odložili do kontejnerů odpad nebo stromky ponechali před domem. Bližší informace ZDE

Prosíme občany, aby vánoční stromky odváželi na sběrný dvůr, kde je pracovníci ekologicky zlikvidují. Ke svozu odložených vánočních stromků budou rovněž přistaveny i označené kontejnery - bližší informace ZDE

Od ledna 2015 bude v Hroznějovicích probíhat vytyčování a zaměřování stávající sítě NN až po pojistkové skříně. Vzhledem k tomu, že mnoho nemovitostí má pojistkové skříně uvnitř zahrad na domech a kabely se musí doměřit až na dům na pojistkovou skříň, je třeba k nim zajistit pracovníkům přístup.

V sobotu dne 10.1.2015 se uskuteční ve městě Hluboká nad Vltavou tříkrálová sbírka. Sbírku pořádá Městská charita České Budějovice. Další informace ke stažení ZDE

Ke zlepšení nakládání s odpady v naší obci pořídil Podnik místního hospodářství drtičku na větve. Drcením větví a dalším využitím štěpky dosáhneme snížení objemu odpadu doposud vyváženého na skládku v Municích, navíc bude drť efektivně zpracována při obnově a péči o městskou zeleň.

Stránky