Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás informovali o plánované uzavírce ulice Podskalí (od pneuservisu k zahradnictví). Jedná se o další etapu akce "Modernizace silnice II/146" Jihočeského kraje - Správy a údržby silnic, jejíž první část proběhla v úseku kolem Rybářství Hluboká. Uzavírka se plánuje od pondělí 1. do 29. října 2018. V průběhu uzavírky bude dle pokynů stavby umožněn vjezd dopravní obsluhy (vč. návštěvníků všech sportovních, ubytovacích a dalších zařízení v přilehlém prostoru). Objízdná trasa pro osobní automobily (do 3,5 tuny) oběma směry vede přes „Bílák“ a „Hamr“. Uzavírka se týká také autobusového spojení. O podrobnostech Vás bude provozovatel včas informovat na dotčených autobusových zastávkách. Na tuto opravu bude navazovat oprava ulice Pražská od obchodu Flop ke křižovatce s ulicí Poněšická. Práce budou trvat necelé 4 týdny. V tomto úseku již proběhla výměna plynovodu a v současnosti se buduje nová dešťová kanalizace.