Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

V návaznosti na havárii kompaktoru byla dočasně uzavřena skládka Munice. Upozorňujeme občany a osadní výbory, že po dobu uzavření skládky bude omezen odběr objemných odpadů a komunálního odpadu i na sběrném dvoře v Hluboké n.V.  Na sběrném dvoře bude umožněno odkládat objemný a komunální odpad v malém množství a pouze fyzickým osobám, občanům. Ostatní subjekty žádáme aby odvoz odpadu komunálního a objemného odpadu odložili, nebo řešili odvozem do jiných sběrných dvorů např. FCC, Rumpold nebo Marius Pedersen. Svoz komunálního odpadu popelářským vozem – popelnic od občanů a namlouvaných podnikatelských subjektů nebude přerušen.