Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Dne 29.3.2019 budou rozvezeny na stálá místa i BIO popelnice na trávu a drobné zelené zbytky ze zahrádek. Vyvážet se budou standardně každý týden v pondělí a pátek. Žádáme občany, aby do těchto hnědých popelnic nevhazovali žádný jiný odpad, ani zeminu a kamení. Popelnice mají omezenou únosnost a při výsypu dochází u přetížených popelnic k jejich poškození. Děkujeme. PMH