Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

V souvislosti se stavbou cyklistické stezky podél silnice II/146 bude koncem příštího týdne prováděna pokládka asfaltového povrchu, a to i v prostoru křižovatek s ulicí Sportovní a s ulicí Pod Hrází. Křižovatka s ulicí Sportovní bude prováděna po polovinách, průjezd s omezením bude zachován. Křižovatka u zahradnictví bude prováděna v jednom pruhu, před pokládkou obrusné vrstvy bude průjezd zachován s omezením, při pokládce obrusné vrstvy bude průjezd uzavřen úplně. Tato doba úplného uzavření se předpokládá v pátek 9.8.2019 cca od 14.00 do 16.00 hodin. Omlouváme se a prosíme o pochopení tohoto krátkého omezení.