Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Od 18.3.2020 měly být zahájeny zemní práce na první etapě rekonstrukce Fügnerovy ulice (od křižovatky s ulicí Karla Čapka k panelovému domu č.p. 688). Vzhledem k aktuálnímu dění v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 bylo zhotovitelem stavby přistoupeno k pozastavení prací na této akci. Kvůli velké koncentraci osob v této lokalitě by zde bylo větší riziko případné nákazy jak pro obyvatele, tak pro pracovníky stavby. O novém termínu zahájení stavby vás budeme informovat.