Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Dle rozhodnutí vlády se ode dne 19. března 2020 všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.