Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Vážení spoluobčané, vedení města prosí podnikatele - živnostníky z Hluboké nad Vltavou, aby na mail podat@hluboka.cz průběžně posílali krátké informační shrnutí ekonomických a personálních dopadů současné koronakrize na jejich podnikání. Zmapování situace v našem městě může pomoci následným krokům v ekonomickém oživení, které město i na základě vašich podnětů připravuje. Děkujeme, Tomáš Jirsa, starosta města