Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

V souvislosti s postupným uvolňováním nouzových opatření obnovuje PMH od pondělí 4.5.2020 běžný provoz. Toto se týká otevíracích hodin sběrného dvora a obnovení výdeje parkovacích karet ve stanovených hodinách. Omezení pohybu osob ve sběrném dvoře a prostorách PMH trvá i nadále. Pro zachování plynulého provozu dbejte prosím pokynů pracovníků PMH. Povinnost prokazovat trvalý pobyt při vstupu do sběrného dvora platí trvale. Ve vlastním zájmu mějte s sebou vždy občanský průkaz. Skládka zůstává i nadále pro veřejnost a podniky uzavřená. PMH