Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Podle Nařízení mimořádného opatření KHS JČK je od 29.7.2020 zakázán pohyb a pobyt všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách městského úřadu. Prosíme o dodržování tohoto nařízení. Děkujeme za pochopení.