Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Z důvodu zemních prací při stavbě prodloužení plynovodu bude v době od 9.10. do 13.10. omezena doprava na křižovatce ulic Žižkova, Právní, Na Vyhlídce, Hosínská, Na Kopečku. Doprava bude vedena ulicí Právní.