Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Vzhledem k četným stížnostem na velké množství psích exkrementů povalujících se nejen na veřejné zeleni v našem městě Vás žádáme o důsledné odklízení výkalů po svých psech. K tomuto účelu můžete využít speciálních sáčků, které jsou zdarma k dispozici na městském úřadu v kanceláři č. 10. Prosím využijte této možnosti a buďte důslední během venčení svých psů a nezanechávejte po nich znečištěné veřejné plochy, aby se naše děti mohly proběhnout po čistém trávníku. Městská policie bude dodržování čistoty ve městě věnovat zvýšenou pozornost. Městský úřad Hluboká nad Vltavou