Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Od úterý 6.dubna 2021 bude z provozních důvodů omezen vstup veřejnosti do areálu PMH a současně budou pozastaveny služby jako vydávání parkovacích karet apod. Věci, které nesnesou odkladu, mohou občané sdělit telefonicky na pevných linkách PMH. Ostatní služby jako svoz odpadů, úklid města či provoz sběrného dvora nebudou přerušeny. Při vstupu do sběrného dvora bude obsluha striktně vyžadovat nošení respirátoru a vozidla bude vpouštět do areálu jednotlivě. Příchozí pěšky budou do areálu po dohodě s obsluhou vpuštěni přednostně. Občané jsou povinni se před vstupem prokázat občanským průkazem. Pri odmítnutí pravidel je obsluha oprávněna odmítnout těmto osobám vstup do sběrného dvora. Ing. Jaroslav Rada, ředitel PMH