Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

V týdnu od 10.1.2022 budou zahájeny práce na rekonstrukci místní komunikace v ulici Ruská. Na období od 13.1.2022 do 18.1.2022  je naplánováno frézování asfaltových povrchů, nakládání recyklátu na nákladní vozidla a odvoz na skládku.