Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Vzhledem k dokončovacím pracem při rekonstrukci ulice Ruská nebyl v pondělí 25.7.2022 proveden svoz komunálního odpadu. Odpad bude svezen po dokončení přejezdů. Žádáme občany, pokud mají plnou popelnici, aby v mezidobí odpad shromažďovali v pytlích. Děkujeme. PMH