Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Při probíhající výstavbě v ZTV Luční potok došlo na více místech k porušení kabelového vedení veřejného osvětlení a jeho oprava není možná. Je navržena náhradní trasa nového kabelového vedení. Je třeba zajistit provedení podvrtů stávajících komunikací a otevřít desítky metrů chodníků. Bohužel se budou křižovat i další sítě – plyn, voda, kanalizace, el. kabelové vedení NN a čeká se na schválení a vytýčení sítí ostatních dotčených institucí. Provizorní řešení není docela dobře možné, mimo jiné by bylo nutné jít přes soukromé pozemky, ale stejně by nebylo možné vyhnout se přechodům komunikací. Omlouváme se za nepříjemnosti a budeme se snažit práce co nejrychleji provést a dotčenou část veřejného osvětlení opět zprovoznit. Děkujeme za pochopení. PMH