Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

V souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, chce společnost EG.D, a.s. naše občany informovat o nezbytných opatřeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy - viz Příloha ZDE + Zasady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin ZDE