Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Podle informace ČEVAK došlo dne 9.12.2022 k havárii vodovodního řadu v ulici Švermova. Při opravě může dojít během dopoledne k přerušení dodávky vody na cca 1 - 1,5 hod. Týká se ulice Masarykova (podloubí od trafiky po Bakalář) a ulic Švermova, Mánesova, Nerudova a Alšova.