Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

ČHMÚ vydal výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. Doporučení k předcházení jevu: nerozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně, dbát na úsporné hospodaření s vodou. Děkujeme za pochopení.