Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Při průtrži mračen dne 26.8.2023 došlo k silnému poškození mostků na cyklostezce Hluboká - Purkarec a u některých byla narušena, kromě povrchu cyklostezky, i statika a hrozí propadnutí. Doporučujeme stezku do ukončení oprav nepoužívat. Po zjištění skutečného stavu budou nebezpečná místa do provedení nezbytných oprav zcela uzavřena.