Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Od středy 15.11.2023 do neděle 19.11.2023 bude v hostinci Solidní Šance, tj. v objektu Hotelu Obec vystavena Kondolenční kniha k úmrtí čestného občana našeho města Jeho Jasnosti Karla VII., 12. knížete ze Schwarzenbergu.