Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Ve spolupráci s Jihočeským krajem bude v letošním roce provedena akce - odvodnění silnice III/10575 (Třeboňská ulice v Zámostí). Tato stavba zajistí odvod dešťových vod do Vltavy a zamezí vyplavování objektů v Třeboňské ulici. Vzhledem k nutné celkové uzavírce silnice v úseku od mostu ke kapličce včetně křižovatky Žižkova - Jiráskova ulice, bude souběžně provedena rekonstrukce městské splaškové kanalizace a prodloužen chodník od mostu k hospodě U Dostálů.
Bohužel s touto stavbou je spojeno i uzavření Třeboňské ulice pro veškerou automobilovou dopravu dle předpokládaného harmonogramu:

  • od 2.4 do 20.4.2013 bude provedeno odfrézování asfaltového povrchu, provoz bude částečně omezen
  • od 20.4. do 10.6.2013 bude Třeboňská ulice kompletně uzavřena a provoz bude veden ulicí Jiráskova s omezením pouze pro osobní dopravu   s výjimkou dopravní obsluhy
  • od 10.6. do 30.6.2013 bude provoz v Třeboňské ulici obnoven a uzavřena bude křižovatka ulic Žižkova - Jiráskova