Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Milí spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou o poskytnutí fotografií z povodní na Hluboké v červnu 2013. Potřebovali bychom fotografie zejména zaplavených objektů a pozemků, čištění veřejných prostranství, čištění stok a kanalizace,

technické zásahy hasičů, PMH, městské policie, likvidace náplav, kontejnery s odpadem po povodních, provizorní hráze apod.

Fotografie prosím zasílejte na adresu adamek@hluboka.cz. Za zaslanou fotodokumentaci předem děkujeme, MÚ Hluboká nad Vltavou.