Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Od příštího roku dojde k úpravě organizace akce – Vítání občánků. V souvislosti se změnami v systému evidence obyvatel upozorňujeme rodiče, že v případě jejich zájmu účastnit se Vítání občánků bude třeba, aby své nově narozené dítě osobně nebo telefonicky nahlásili na matriku Městského úřadu. Termín dalšího Vítání občánků je předběžně naplánován na sobotu 21.03.2015  pro děti narozené v období  od  01.09.2014  do  31.01.2015. Martina Bártová – MěÚ / evidence obyvatel.