Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Přijímání dětí pro školní rok 2015/2016 bude probíhat postupně na 3 pracovištích v době od 7.30 do 11.30 hodin: MŠ Masarykova 62 - středa 8. 4. 2015, MŠ Masarykova 56 - čtvrtek 9. 4. 2015, MŠ Ruská 527 - pátek 10. 4. 2015.

Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách MŠ Hluboká nad Vltavou (www.ms.hluboka.cz) v průběhu měsíce března 2015.
Nevíte, do kterého předškolního zařízení v blízkosti vašeho bydliště zapsat svého předškoláka?

Přijďte se ve středu 18. března 2015 podívat. Na všech pracovištích Mateřské školy Hluboká nad Vltavou bude probíhat "Den otevřených dveří". Zákonní zástupci si v době od 9.00 do 11.30 hodin mohou prohlédnout prostory jednotlivých předškolních zařízení a získat potřebné informace k chodu jednotlivých odloučených pracovišť.