Turista Občan Zpravodaj  

Odkaz na informace Krajského úřadu Jihočeského kraje k povodním:

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1843&par[lang]=CS

- digitalizace katastrálního území Munice - ZDE

Ve spolupráci s Jihočeským krajem bude v letošním roce provedena akce - odvodnění silnice III/10575 (Třeboňská ulice v Zámostí). Tato stavba zajistí odvod dešťových vod do Vltavy a zamezí vyplavování objektů v Třeboňské ulici.

Od 2.5.2013 dochází ke změně v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Ordinaci MUDr. Kořánové přebírá MUDr. Vladimír Viktora. Provoz ordinace bude v dosavadních prostorách dětského oddělení.

Tel. 387 966 200.

Ordinační hodiny 

Stránky